Welcome to OGamers

Server : Wasat
Players count : 3410
Players online : 4

Most wanted

Most wanted players

Position Name Points View count
2516 phmachine (v i) 20.132 37
1196 Trakeor The Deuter (v I) [SEALs] 898.494 46
510 mesrine (v I) 10.474.958 15
1192 cholleville (I) 919.019 20
918 A CONTACTER POUR MB (v I) 2.093.891 23
1158 kakashi sensei (v I) 1.019.675 1
1621 Riv3s (I) 331.849 26
2883 Hinata (I) 1.997 2
960 Tiesto (v I) 1.925.765 15
822 A2B (v I) 3.040.144 11
1547 toonss (v I) 394.689 13
317 Dean Winchester (v I) 26.671.061 17
799 Darkno (I) 3.361.901 7
1457 Nyarlathotep (v I) 478.677 17
937 Empereur Ramoloss (v I) 2.035.033 8
632 Non (v I) 5.932.879 29
1874 Jakamer (v I) 162.639 10
558 gregouille (v I) 8.233.151 3
590 Tinky (v I) [TLB] 7.093.411 29
570 Kratos (v I) 7.836.106 6
1892 Brutus58 (v I) 151.613 8
481 ccmanu (v I) 12.027.062 6
1956 Tryo (v I) 126.581 1
454 Tomlora (v I) [BUSHIDO] 13.641.355 24
873 Kana (v I) [GaZ] 2.461.566 7
620 Adieu Wasat (v I) [Smoke] 6.369.915 34
968 YunYun (v I) [REDNECK] 1.901.476 25
368 Gas Monkey (v I) [BUSHIDO] 20.793.941 9
1212 atchoum (v I) 866.041 7
1558 Jinx (v I) [PIP] 388.810 2
642 MeLoDy NeLsOn (v I) 5.714.696 2
2602 Fatality (v I) 12.041 5
825 Dartz (v I) [RHUM] 2.950.309 21
2557 noFear (I) 15.658 7
638 UnDeR_CoNtRoL (v I) 5.801.788 3
1877 Reaper (I) 160.248 5
2893 black swan (I) [DND] 1.744 2
524 Nymphe Ydeil (v I) [L3N] 9.842.547 13
830 Dexter Morgan (v I) 2.877.642 4
2002 Citaf (I) 110.153 1
2099 Nino Ferrer (v I) [NFE] 81.169 7
2679 cooler (I) 7.887 5
471 MinouMinou (v I) 12.833.796 3
2487 Irvine (I) 23.839 4
1131 romulus (v I) [Imperial] 1.120.534 2
301 maestro (v I) 29.381.827 11
1806 baboo (I) 198.862 8
1221 Eliot Ness (v I) 837.427 6
720 EntreTuEtVous (v I) 4.287.343 1
996 Dicer (v I) [Junkies] 1.728.587 2
913 Miaoulefrigo (v I) [Licorne] 2.118.566 17
675 NuWa (v I) [OGR] 5.024.457 9
1375 Appa (v I) 563.167 9
347 Ulysse (v I) [Frigo] 22.454.106 3
98 messka (v I) [AUBE] 122.716.418 17
2570 momo974 (v I) 14.561 3
906 Pikachu (v I) 2.165.373 2
753 neriusg (v I) 3.851.817 5
1123 Mander (v I) 1.145.723 4
1779 Sikoze (v I) 216.288 1
384 black angel (v I) [OMG] 19.216.930 2
2112 lord vanbrocken (v I) 78.017 8
601 HAD3S (v I) [One] 6.850.190 10
475 ExosR3DSylarVulca (v I) 12.413.452 4
1198 Jack La Gourgandine (v I) 889.582 9
634 sagan (v I) [SOS] 5.846.606 15
358 Minem (v I) 21.279.975 3
1515 Black Mist (v I) 431.054 4
1406 Ruenul (v I) 527.194 4
34 GOAT [INGLORY] 471.741.686 34
2359 princesse (v I) 32.898 5
92 JesusWasAPornStar (v i) 130.062.167 22
1528 Zell (v I) 412.058 5
1303 earthquake (v I) [Deus_C] 683.714 23
2530 blackysexy (v I) 18.803 3
2549 Elenia (v I) [Luna] 15.964 2
657 JE SUIS 6 (v I) 5.406.308 3
1244 BAAL (v I) 783.942 1
1825 recaine (I) [luneur] 188.033 7
701 IODA (I) 4.587.669 1
1768 sulivall (v I) [ISIS] 222.737 7
2106 Leia (v I) [ISIS] 79.783 13
53 Ibernatus (v I) 256.060.588 21
2713 Mitex (I) 6.215 9
539 Xmas (v I) 9.301.818 5
4 Ehwo le gecko [INGLORY] 1.570.939.566 39
319 Spike_Spiegel (v I) 26.505.106 6
2665 Marcus Sky (v I) 8.599 3
724 Xentas (v I) 4.203.130 8
969 Quorthon (v I) 1.898.564 1
2269 Blackmanta (I) 46.077 15
142 Deadpool (v I) [TDT] 76.540.170 11
1103 jazz (v I) 1.238.837 1
1141 alkove (v I) 1.065.998 3
579 DustDragon (v I) 7.439.787 1
651 Darky (v I) [IRAE] 5.585.873 2
10 SaUvE QuI PuNk [INGLORY] 976.092.937 22
344 shanks (v I) 22.995.800 5
1161 moacmoa (I) 1.016.512 9
795 smdff (v I) 3.387.477 2
987 Araxis (v I) [RHUM] 1.779.803 3
1250 arag0rn (I) 779.153 1
189 skuffy 56.949.009 5
973 Jack (v I) [NinjaOuf] 1.840.982 1
1126 Disaster (v I) 1.127.794 1
1225 pixel (v I) 824.583 5
202 Lightning (v I) 51.697.996 11
1049 Gwilx (v I) [BIW1] 1.498.717 12
1482 Ktaclisme (I) 455.394 10
1843 Emma (v I) 176.812 3
2996 afusaandco (I) [TBG] 511 13
1042 Simply (I) 1.567.477 15
2544 praidateur (v I) 16.660 4
676 LaChevreDeWallStreet (v I) 5.020.846 5
2984 The scouser (v I) [Inc] 655 10
2352 Cybius (v I) 33.443 1
1180 cylfer (v I) 954.993 2
2447 ololololololol (I) 27.705 6
386 cactus (v I) 19.034.035 4
2397 obiwan (v I) 31.161 1
2316 myself (I) [A of A] 39.371 11
2257 JackAttack (I) [Necrom] 47.490 16
2631 Spawnzer (I) 10.264 2
2133 Smegol (I) 73.527 3
758 petaffwoody (v I) [B-E] 3.821.347 7
1818 Trish (v I) [LOS] 192.495 7
2254 Touriste (I) 48.865 7
860 gaufrette (v) [POUPEE] 2.550.394 3
868 cacahuete (v I) 2.492.477 2
2154 Shutthefuckop (I) 69.375 1
1614 DeutBoy (v I) [SDC] 337.856 16
951 Daenerys Targaryen (v I) [Ewoks] 1.998.462 7
838 Pop (v I) 2.801.201 3
1691 DoublePoney (v I) 268.536 7
2174 SuperPatate (v I) [Arrow] 64.483 12
225 Arkilius (v I) 46.604.938 8
2462 doonay (v I) [AiW] 25.927 1
2826 ekyo (I) [Hunters] 3.062 5
743 Chuml33 (v I) 3.986.222 9
2040 Ikagura (v I) [AlienS] 99.471 7
2454 Campbell (v I) [xLs] 27.104 11
1206 Corto Maltese (v I) 878.909 4
381 Kirk Hammett (v I) 19.545.644 11
1404 tinsol (v I) 529.482 1
424 Mystik (v I) 15.424.884 4
1835 Nogued (I) [NHBK] 181.556 30
759 Bwata (v I) 3.801.561 1
290 Kazes (v I) 31.273.826 4
254 Prik (v I) [C-W] 38.175.941 8
813 llllllll (v I) [TLM] 3.162.937 2
2204 Eska (v I) 57.870 8
2481 Iblis (I) 24.044 1
988 Mystery (v I) 1.775.286 2
1882 Nikfurie (v I) 155.952 2
2706 Mongizzz (I) [TDF] 6.464 8
2952 fly (v I) 977 4
1392 Armesar (v I) [69db] 547.595 3
213 Dracarys (v I) [LoKacY] 48.353.614 9
1887 Nute Gunray (v I) 152.774 3
2464 ispinen (I) 25.768 1
923 Coin coin (v I) [BUY CRI] 2.086.416 18
1738 Neradus (v I) 236.974 4
2400 Judge_DeaD (I) 31.015 5
2519 Nemerien (v I) 19.616 2
1033 Amphetamine (v I) [AoK] 1.586.715 10
1186 Qwartz (v I) 938.382 2
861 Uobirac (v I) [DEH] 2.541.016 7
405 higgins1er (v I) 17.712.306 6
223 Raskolnikov 46.742.124 2
1578 Critique (v I) 373.673 2
390 MANDA (v I) 18.751.295 2
1906 MadMind (I) [SRA] 147.810 5
821 marco_push (v I) [NOOBI] 3.055.078 3
1609 claudefrancois (v I) [NFE] 342.786 4
1460 youpyoup (v I) 477.062 1
406 R4GE (v I) 17.575.471 10
687 TylerDurden (v I) 4.839.568 9
51 AKHENATON [OKLM] 265.324.405 35
206 Perieque Chartaetos (v) [SPARTE] 50.233.144 5
183 HydraX (v I) [CIA] 58.521.991 6
2415 Mike_Brant (v I) [NFE] 29.975 6
421 Furyah (v I) 15.993.319 6
2299 Tsar (v I) [A of A] 41.237 2
1215 Imperat0r (v I) [IWC] 858.698 12
231 Ehwo (v I) [Frigo] 44.738.109 3
518 Kiira (v I) 10.233.708 3
416 KingKong (v I) [L3N] 16.756.580 9
1640 Grosbidoujoufflu (v I) 323.129 2
322 lepton 26.158.254 5
728 AstralOpytek (v I) [LCS] 4.182.924 7
333 bou faltiwa (v I) [BUSHIDO] 24.305.396 23
2369 Lord Az (v I) 32.577 2
1476 Fernandel (v I) 462.598 1
741 NeCromAncien (v I) 3.994.348 2
1185 Aviateur (v I) 938.906 1
927 Comanche I (v I) 2.062.416 4
1308 Unkfut (v I) [CLIR] 666.133 9
122 Pablo Escobar (v) 94.508.410 10
2231 ceddu55 (v I) 52.744 2
1342 Amsicora (v I) 614.678 1
778 Dark The EnDiabley (v I) 3.565.934 1
1204 ghostt (v I) [INTER] 883.087 1
1444 falcom55 (v I) [LRR] 487.437 2
1111 Azraels (v I) [LRR] 1.187.380 12
567 compte a cede (v I) 7.901.691 2
258 Bob Ross (v I) [BUSHIDO] 37.376.438 6
2876 ariane (v I) [TIP-TOP] 2.087 3
749 The Mighty Galactus (v I) 3.920.864 2
2429 nemo (v I) 28.770 2
2934 sHone (I) 1.206 3
549 isang (I) 8.792.569 4
2672 Merlin (v I) 8.214 1
2526 ARES (v I) [AoA] 19.300 14
1178 Thorv (v I) 956.408 1
1223 Damned (v I) 834.362 2
998 MbL (v I) 1.727.970 4
1912 master71 (v I) 145.852 7
1106 Boltar (v I) 1.223.601 1
229 cocolas35 (v I) [LoKacY] 45.561.665 31
1297 venusia (v I) 689.709 1
2235 eyyad (I) 52.269 2
833 Ayleena (I) 2.854.815 3
497 Solmyr (v I) [OKLM] 11.223.859 5
2534 Sang_Pour_Sang_Pur (v I) [SP2] 18.481 6
1713 chaton (v I) 253.178 1
561 flouprent (I) [A-L] 8.014.996 2
139 CompteSupDesInglos (v I) 80.800.651 3
764 romi (v I) 3.738.433 2
1994 jasonfrederic (v I) 112.176 3
837 Muad Dib (v I) [Dune] 2.819.272 1
1130 kz19p4lna (I) [v-c-b] 1.121.784 10
1371 stewball (v I) 570.074 3
2837 Emetsys (I) [Ath] 2.939 8
1246 Newro (I) 781.116 7
1370 darkpopo (v I) 570.862 1
911 MrChapelle (v I) 2.137.595 2
814 VOYELLES (v I) 3.153.300 2
922 Gunnar Jensen (v I) 2.086.961 3
1248 thon54 (v I) 780.077 1
925 shruikan (v I) 2.077.571 1
917 thiamar (v I) 2.097.516 1
2361 PedroLeGitan (I) 32.819 5
606 BoO (v I) 6.714.473 3
1485 pecheur (I) [ADC] 452.069 7
1172 pat37 (v I) 987.775 1
87 Conan57 [A D R] 134.594.389 22
458 kalmz (v I) 13.386.031 3
756 Asarus (v I) 3.825.083 1
462 PolePole (v I) 13.263.263 5
1792 mathdu45 (I) 205.291 3
1709 Krilin (v I) 254.722 4
1301 Dhimahi (I) [DTC] 686.554 9
2420 vergil15 (v I) [ISIS] 29.568 6
928 Fllavian (v I) 2.061.874 2
1015 Sartaroth (v I) [IRIAS] 1.662.854 18
682 NawaK (v I) 4.896.208 6
938 MissXciteD (v I) [LMDC] 2.034.210 7
226 chelly (v I) 46.530.613 10
1712 Trinita (v I) 254.139 3
495 Blacx (v I) 11.610.199 1
1962 Ziziiii (v I) [DSK] 124.947 5
1980 seigneur78 (v I) [LVDF] 117.966 6
2458 ben (I) 26.353 2
1873 Yasuo (v I) 162.767 3
2529 wartog (I) [ROW] 19.053 5
235 Kontrast (v I) 43.391.013 2
975 v3nom (v I) 1.836.508 1
1866 logic (I) [TTK] 165.341 28
2973 ganyou (v I) 742 3
2828 kirigaya (I) 3.060 2
1140 Pol_the_first_gob (v I) 1.067.345 2
809 Hazkam (v I) 3.229.566 2
1295 noob (v I) [YaTTA] 690.642 3
1426 Max03gm58 (I) 510.100 6
423 Kirtar (v I) 15.735.117 3
346 Jimpachi (v I) 22.457.200 5
2775 helghast (I) 4.531 6
1269 Rider (v I) 730.407 1
1550 mag37 (I) [STARGATE] 393.787 6
2221 Aeryn (v I) 54.697 4
2282 medusa (v I) 43.585 2
1412 Oo-diablo-oO (v I) [IRIAS] 521.168 5
2193 jon irenicus (v I) 60.763 8
3058 Vicko (v I) 150 2
2852 Daario Naharis (I) [FROMAGE] 2.546 2
3025 YellOwStaR (I) [BUY-DEUT] 323 14
515 lizzy (I) [L W] 10.336.783 16
1268 difoufe (v I) 730.834 1
744 Equinoxe (v I) 3.983.654 4
58 John (v I) 229.767.794 5
1777 Legend_of_Anubis (I) 216.570 2
2921 Hank Moody (I) [Why] 1.400 11
1270 OgameEstMort (v I) 729.890 5
514 Gibier (v I) 10.339.008 3
203 PapyMarco (v I) 51.004.155 11
953 Joy division (v I) [501] 1.960.069 2
3001 arc17 (I) 460 3
1574 SciroccoR (v I) 376.755 3
2551 insomniak (I) [ARB] 15.857 8
2372 numero_5 (v I) 32.552 1
2877 Rippers (I) 2.076 4
2474 samaria (v I) 24.791 4
762 phileo (v I) [UGVL] 3.750.536 6
2714 JaYellO (v I) 6.211 1
2646 thanax (I) 9.505 2
697 Echangevsnax (v) 4.630.965 4
2008 Flitz (I) [SUPER] 108.770 6
2392 CharlOS (I) 31.578 2
1379 Patacrack (I) [V2T] 559.563 7
445 Darklighter (v I) 14.138.038 2
33 hawkeye 473.704.383 8
1358 Cana (I) 590.588 1
1435 Overtime (v I) 501.118 1
2334 buebue33 (v I) [MS13] 36.273 2
1356 Alias-Diego (I) [TLM] 593.641 11
1293 Etoile (v I) 695.475 5
414 Le sage (v I) [Empire] 16.797.518 12
904 Vlad (v I) 2.186.047 1
751 Arkendar (v I) 3.902.163 6
1783 Turok-Le-Destructeur (I) [SG-1] 212.243 20
113 Brutus (v i) 101.433.259 18
667 Axel Bauer (v I) [NFE] 5.147.181 5
1415 Shurk (v I) 517.565 5
2191 Oldowa (I) 61.030 2
2207 Nutella (I) [AiW] 57.251 10
2437 Meliandah (v I) 28.576 2
182 Pred (v I) [BUSHIDO] 58.853.625 5
2612 HaDdy (v I) 11.380 14
746 William Wright (v I) [SOS] 3.959.699 3
373 jarod_5 (v I) 20.125.518 2
1982 MLGink (I) [mine-c] 117.032 5
482 Valar Morghulis (v I) 11.999.610 3
1077 Caesar Of Borg (v I) 1.354.259 1
1513 Replica (I) [R3PLICA] 433.626 8
796 Sorn (v I) 3.382.752 5
2848 Rex (I) 2.618 1
2840 Benedictux (I) [Sfd] 2.844 5
748 Chaia (v I) 3.923.366 1
815 dragon rouge 39 (v I) [WAR] 3.142.872 6
711 Wilfried (v I) 4.465.760 3
1227 mekanichien (v I) 820.301 4
1012 Hypatie (v I) 1.667.233 1
1079 Yeen (v I) 1.349.636 3
209 Kelhor (v I) [DEM] 49.638.733 8
318 gg3107 (v I) [Arcadia] 26.567.882 15
983 Crow (v I) 1.793.938 3
692 Optimus Prime (v I) 4.706.698 3
1622 Hiroshi (v I) 331.511 4
115 Alphalion (v I) [DEM] 98.664.472 16
1650 Wise (v I) 309.164 8
2057 Bbchaat (v I) [BBCHAAT] 94.890 14
452 Arathork (v I) 13.694.058 2
723 lerempart (v) [SOLOS] 4.242.354 5
1276 La Buse (v I) 722.620 1
1615 sarckuf (I) [LSD] 337.278 5
1922 Show (v I) 141.969 1
1494 albator56 (I) [ARC-56] 448.893 9
2841 Gasna (I) 2.806 1
1217 Ekelgeist (v I) [BIWW] 857.508 5
278 Lyonnais (v I) [Frigo] 33.127.889 3
375 Samcro (v I) [Ragdolls] 19.984.112 42
1565 Paul (I) [LMB] 385.964 6
1390 leox (I) 551.621 3
321 AstaRe (v I) [DEM] 26.411.089 28
499 Le Cid (v I) [A-L] 10.971.307 8
1604 Oziris (v I) [MTP] 347.077 14
433 NiceTryBiatch (v I) 15.053.298 1
54 black sabbat [Frigo] 252.501.298 22
2088 gillian (I) [mine-c] 86.832 2
1714 Xoidin (v I) 252.834 9
500 luffy (v I) 10.962.144 16
2465 Instinct (I) 25.672 2
828 P2P (v I) 2.924.171 2
332 Beret (v I) [TUD] 24.312.545 6
2640 prosper (v I) 10.039 15
915 BELLONE (v I) 2.109.205 2
805 Black (v i) 3.279.451 1
11 Mendeleiev (v i) [.MiNeUr.] 944.544.060 20
564 porcinet76130 (v I) 7.955.051 6
339 polux62 (v I) 23.411.787 2
718 brands (I) 4.314.537 4
891 DestrOman (v I) 2.302.724 2
1002 pascal (v I) 1.721.508 2
2382 Kahmael (v I) 31.930 2
1594 Warzazate (v I) [VdsDeut] 354.070 15
1203 Marks (v I) 887.328 14
466 kilian (v I) 13.075.217 6
765 Agathocle (v I) [Paradis] 3.735.354 6
576 Jack Bauer (I) [O_o] 7.663.612 6
117 Shaka Zulu (v I) [WaO] 97.988.702 30
2748 TheSyndromBegin (v I) 5.096 1
461 Sleyden (v I) 13.287.605 12
3021 Ruizzer (I) 352 11
1147 Brios (v I) [LSD] 1.039.699 5
615 Bratak (v I) [A-L] 6.494.795 7
2576 MisterBombastik (I) [MNR] 14.267 16
1256 Eragdark (v I) [UNSC] 758.333 6
110 The Farmer (v) 102.776.821 14
1076 Cuchulainn (v I) [LLMTM] 1.356.620 5
326 2G de deut (v) 25.712.558 9
798 SirO (v I) 3.371.423 2
589 Redpsy (v I) [PanPan] 7.095.939 8
1561 lolal (I) [UNIT] 388.282 17
2211 Private (I) [UNIT] 56.251 7
1649 falcom (v I) 311.764 5
138 guinness 82.325.690 5
2919 Navisca (I) 1.419 7
824 Bender-R (v I) 2.950.598 3
890 Enough (v I) [L-B-P] 2.327.267 1
469 DarkAngel (v I) 13.023.013 4
2645 EnarZo (I) 9.644 1
2417 pogo (v) 29.760 1
678 MeYoda (v I) [Paradis] 4.987.292 2
1047 Ta petite soeur (I) 1.518.036 5
2310 SKB (v I) [TBA] 40.123 4
2906 nain valide (v I) [Su4D] 1.580 13
2851 eldraak (I) 2.559 7
1836 Sokkar (v I) 179.430 1
1083 Heru-ur (v I) 1.340.933 2
3054 SuBuTeX (I) 183 3
3105 Madagascar (v I) [MaD] 44 7
2499 fifty2206 (v I) 22.111 2
1466 Le Tonant (I) 471.625 3
603 Ranger (v I) 6.740.751 3
1865 Jibaka (I) 165.827 3
2173 lukybim (I) [ADA] 64.527 14
2217 Fylinss (v I) [Nihon] 54.990 11
1170 psykoz (v I) 992.854 2
2459 Zeratul01 (I) [Krng] 26.341 2
2094 geoflyl (v I) [lunesse] 85.001 15
544 Karabatic (v I) [Reborn] 9.089.010 1
554 ordarion (v I) [BUSHIDO] 8.431.341 2
2441 Eminem (I) [MBO] 27.951 6
2651 crixus (v I) 9.323 4
1114 Mage Noir (v I) [ARCDC] 1.172.613 9
1160 Skunk (v I) 1.017.205 1
581 fleurby (v I) [501] 7.357.427 20
870 tanbi (v I) 2.473.835 1
2683 Lionxor (I) 7.691 7
1849 rafa353 (v I) 173.340 1
476 Cerberus (v I) 12.327.653 4
2058 La poutre de bamako (v I) 94.856 2
2483 azZ (v I) 24.011 3
57 SKM (v I) [SG-PEARL] 238.499.909 8
249 Adema (v I) 39.212.996 2
1723 DFun (I) 246.638 1
1008 nitroS (v I) 1.677.782 3
2838 Dexter (I) 2.875 1
2467 crevette (v I) [Rien] 25.653 3
609 Celine Dion (v I) 6.683.511 3
2326 lapi (v I) [Arrow] 38.018 3
1093 Funking (I) 1.287.081 5
2354 jojolp01320 (I) [DUTINFO] 33.274 3
565 chris67 (v I) 7.915.872 2
1040 G2LOQ (v I) 1.571.017 3
847 Mangue Debol (v I) 2.693.288 1
1031 Lolocss (I) [LBAP] 1.594.969 7
910 the ghost (v I) 2.143.982 1
1266 Piyouu (v I) [XPA] 733.375 13
2687 Sandrok (I) 7.384 1
2396 Naichui (I) 31.338 1
288 Kingou (v I) [BUSHIDO] 31.510.038 4
2475 alya (v I) 24.681 4
2166 Jibe (I) 65.960 2
1505 le_deglingueur (v I) [MTP] 439.034 15
1258 Madlax (v I) 756.382 1
694 Heartilly (v I) [342] 4.675.564 4
1081 dede91 (I) 1.347.011 5
1326 rikko (v I) 641.633 7
1389 Pepper (v I) [L M] 552.044 3
361 Thedeadman (v I) 21.099.530 4
563 cheildonnne coupeur (v I) 7.958.229 2
312 Hannibal Lecter (v I) 27.747.360 1
2758 Karteur (v I) 4.893 6
1826 Nephilime (I) 187.413 1
1171 Nocti (I) [AMOEBA] 991.722 5
1039 PapyChampi (v I) 1.572.473 1
1985 Sasori (I) 116.417 3
263 Lorkhan (v I) [Red] 35.515.945 13
2532 maelstrom (I) [C-O-H] 18.558 4
2565 DiaBoLiK (I) 15.013 5
600 Hernandz (v I) 6.919.794 2
3157 Runkle (I) [Why] 4 1
2998 Bellaroxx (I) [NRG] 491 4
721 darktom (v I) 4.257.312 2
2165 Botar (v I) 66.034 1
1066 laecca (I) [GDN] 1.402.014 7
1113 MrAyo (v I) 1.177.071 2
879 Miloose (v I) 2.408.526 4
3066 Obwine (I) 141 2
425 nemesis (v i) 15.368.436 4
708 Challenger (v I) 4.535.346 2
2772 Dehil (I) 4.567 2
774 Ballantboy (I) 3.664.593 1
1984 Peste (v I) [PataPata] 116.432 7
1304 Cactus Ozakiayus (v I) 675.932 7
72 Archonte Alexof (v) [SPARTE] 174.353.477 18
897 toyl (I) [WFN] 2.270.474 15
1502 Ace (I) 443.271 1
453 le Nephalem (v I) [A-S-S] 13.684.157 14
2880 kakylle (I) 2.056 1
1097 ENDER (v I) 1.261.286 1
1593 Pium (v I) 356.414 4
899 ichindar (v I) 2.244.376 1
1845 Menday (I) 175.824 2
1061 Hitman IA (v I) 1.436.600 1
1656 Gwen (v I) 304.403 8
2063 Radical (v I) 93.596 4
699 Le_Morpion_Minant (v I) 4.620.099 3
954 oweoddry (I) [342] 1.956.978 3
1275 Salvatore (v I) [A-S-S] 723.226 1
2055 resource59 (I) [les bg] 95.486 21
2494 miam69 (I) 22.955 1
1177 Kaygen (v I) 964.577 7
1425 DonCarlito (v I) 513.457 1
1548 Psammetique (I) [St4rs] 394.276 6
1905 Nity (I) [COG] 147.847 8
270 Blast (I) 33.952.584 3
27 Mantheure (v) [O_S] 538.390.021 17
1888 Quenellier (v I) [CaCtuS] 152.684 27
760 leonidas76 (v I) [Paradis] 3.787.240 3
1092 Glow (v I) 1.293.333 1
1689 arno39 (I) [U F 1] 270.257 15
1848 noctyss (v I) 173.948 2
683 cedricpc (v I) 4.893.176 2
1710 tignac (v I) 254.553 3
268 Hazriel (v I) 34.379.266 3
451 pharaon (v I) 13.739.816 1
1026 Virus (v I) [ADA] 1.622.536 6
836 rb_de_p (I) [DHS] 2.820.668 4
785 Bungle (v I) 3.507.338 1
1159 benshiarah (I) 1.017.491 3
1241 damon salvatore (v I) [GAL] 789.028 5
522 Orbital (v I) 9.967.538 4
2424 MaStiK (v I) 29.195 7
2491 Snafu (I) 23.183 1
365 albator35 (v I) [OMG] 21.047.460 7
2572 Kosu (I) [SOD] 14.466 10
849 personne006 (v I) [TLM] 2.665.519 2
1369 Belldandy (I) 571.290 7
388 dragonight (v I) [ELM] 18.802.270 35
1353 jaina (v I) [P-P] 597.178 8
1037 Elaquentil (v I) [P-P] 1.579.092 1
628 Kalriiel (v I) 6.084.184 3
935 Kino (v I) 2.045.321 1
556 George Abitbol (v I) 8.285.068 2
732 Rilou (v I) 4.152.182 3
2901 SkiiTTeeRJ (I) 1.600 1
2597 Remouz (I) 12.446 3
829 My Name Is Bond (v I) [GaZ] 2.904.668 2
1463 Mikaa (v I) 473.971 1
553 armento (I) [A-L] 8.438.659 3
1062 Alphega (v I) 1.417.160 1
2279 Skyborrow (I) 44.409 2
547 Kaze (v) [F O D] 8.912.940 17
2393 Stuglace (v I) [NRJ] 31.439 3
2578 H1Dr0g3n (I) 14.097 3
430 Oo Luciole oO (I) [oRis] 15.243.955 13
2183 Ishysil (v I) [NINJA] 63.037 11
611 Harrington (v I) [LMB] 6.662.530 6
1199 Aresmad (I) [LA HANSE] 889.423 4
2433 Shin-Il (I) 28.666 5
1643 Le Cosmique (v I) [Breizh 1] 319.974 2
1156 Dantes (I) 1.022.547 6
1925 BlattFire (I) [UTC] 138.667 3
1006 L Ami Molette (v I) 1.689.416 1
2639 lusox (v I) 10.042 5
792 PoiSon (v I) [FAQ] 3.419.191 5
1728 Cyprius (v I) 242.553 5
1579 swald (v I) 372.817 1
2430 squalloux (I) 28.749 1
766 aurel55 (v I) 3.710.793 12
961 wrandraall (I) [DALEKS] 1.920.438 2
848 ptitlolo28 (v I) [Paradis] 2.681.009 1
401 anonYm0us (v I) [LoKacY] 18.036.952 12
2158 Ronon (v I) [SGA] 68.690 5
734 search4repro (v I) [LA HANSE] 4.072.379 2
2699 Boltok (I) 6.624 2
1136 pif (v I) [CastienS] 1.094.840 9
942 Anduril (v I) 2.018.454 2
1287 B4haMas (I) [TMR] 698.321 6
862 Yggy (v I) [R-C] 2.534.947 8
503 Yarrick64 (v I) 10.798.571 3
1374 Disgallion (v I) 568.056 1
1045 BRIDLE (v I) 1.539.938 1
1146 eXo (v I) 1.044.291 8
1745 Saic Alaitoc (I) 234.529 6
9 CIREV [INGLORY] 993.781.070 33
366 Hakhaara (v I) [LA HANSE] 21.007.222 31
63 maxime (v I) 208.771.890 16
1511 kreya (I) [69db] 435.989 12
251 Albathor (v I) 38.953.082 3
1506 Ninja (v I) 438.277 1
1120 la fee verte (v I) 1.147.281 8
2476 Youki (I) 24.443 1
1101 xXTropDarkXx (v I) [Seek] 1.242.358 7
1207 Caladrieng (v I) [P-P] 878.417 7
2568 Pandore (I) 14.740 2
1182 Divxx (I) [SCU] 948.183 13
843 apero (v I) [APERO] 2.726.126 2
1529 daggi (I) [TMR] 412.034 1
2045 SPQR (v I) 97.160 5
582 Hankyu (v I) 7.316.240 5
939 Furious panda (v I) 2.031.081 1
2210 Zhen (v I) [pRs] 56.556 5
685 patacaisse (v I) 4.873.851 1
2118 rammstein53 (I) 77.210 4
1789 Kentou (I) 207.633 4
201 FRR (v I) 52.234.249 21
2237 Vonn (I) 52.094 3
1139 philprs34 (v I) 1.073.325 1
2581 Tartiflette (I) [Th Sys] 13.962 1
227 poulpy (v I) 46.440.616 1
788 Soulpower (v I) 3.446.910 4
2881 kaya (I) 2.041 11
534 bonusmalus (v I) 9.366.504 2
1073 Speedii (v I) 1.371.525 7
945 The minier (v I) 2.014.112 1
867 Entourloupeur (v I) 2.493.263 1
1013 Giants (v I) 1.666.722 4
1585 lucsky (v I) 366.073 1
1174 Punt (v I) 978.967 2
431 Necrothedrago (v I) [ACM] 15.200.272 5
124 GrimLocK (v I) [F_F] 92.967.929 28
2075 Kamikaze (v I) [BALKAN] 90.359 5
970 KamiKaKu (v I) 1.897.687 3
889 Shepard (v I) [CorsR] 2.347.638 1
438 Madmike (v I) [Frigo] 14.601.253 6
501 snaky (v I) [RDL] 10.881.599 7
2268 centorius (v I) 46.159 9
1231 Moon (v I) 811.309 1
2989 Oxygene (I) 587 3
2461 hellonus (I) 26.073 3
502 Symbole (v i) [O_o] 10.829.097 20
852 Sosto (v I) [CorsR] 2.605.555 2
393 Niabea (v I) 18.644.302 3
1003 Cyborg_Cylou (v I) 1.698.176 2
1216 Black Snow (I) 858.044 1
2777 Mozilla FireRox (I) 4.422 1
635 cobra (v I) 5.826.671 5
334 Punk (v I) 24.295.669 9
2284 Eidowen (I) [LOS] 42.947 3
2512 matsuda63 (I) [U-CK] 20.386 5
947 Keutz (v I) 2.010.933 2
146 Sotha Sil (v i) [SG-PEARL] 75.853.777 15
1669 Noadde (v I) 286.802 1
1380 Bouh (v I) 557.972 1
633 Balou Creole (v I) 5.875.338 8
643 Scorpix (I) 5.696.479 5
486 Etnacila (v I) [AXU] 11.835.309 3
807 montana (v I) [GaZ] 3.264.376 2
1509 Poyo (I) [TMR] 437.449 2
580 palourde (v I) 7.411.340 2
1175 Qodoka (v I) 973.753 1
398 Mr popo (v I) 18.163.443 3
2360 Lyreco (I) 32.878 3
1989 razmo27 (I) 113.571 1
535 oncledouceur (v I) 9.354.190 1
1054 Jim (I) [Swiss] 1.457.909 17
1854 Beltorion (v I) [PTC] 170.594 17
1277 sloane (v) 722.150 2
52 sacha53 (v I) 258.477.872 10
256 Bull911 (v I) [ACM] 37.681.700 23
1608 Erus bark (I) 344.569 4
1152 Agnarh (v I) [COL2] 1.031.777 8
2875 fortal29 (I) 2.092 2
1868 maimaipa (v I) [GXFY] 164.830 7
1074 Namtar (v I) 1.364.017 2
555 Pas la (I) 8.407.591 4
742 Zenof (v I) 3.992.017 1
1673 jmc59 (v I) 282.106 1
509 Arretdejeu (v I) 10.485.393 4
2194 J0K3R (I) 60.237 7
659 Crashh (I) [SACO] 5.373.170 7
1414 Katioucha (v I) 519.157 2
934 Nabu (v I) 2.045.922 1
1812 IseeDeadPixels (v I) 195.870 2
277 Ronin (v I) 33.261.542 1
239 Jongar (v I) [Solo] 42.021.357 26
689 Emrys (v I) 4.767.846 1
3080 armadon (I) [raideur] 102 5
1762 drastt (I) 226.346 2
854 Happy813 (v I) [Ewoks] 2.587.411 5
1675 HJ AdReNaLinE (v I) [ODST] 281.595 17
2367 Mohrnar (v I) 32.632 2
2378 blackknight64 (I) 32.268 2
2198 Scramoule (v I) [MOULE] 59.643 5
965 Maria Sharapova (v I) 1.913.515 8
1399 solimax (v I) 536.753 7
116 Corfe (v) [SG-PEARL] 98.413.452 19
763 Godzilla (I) 3.747.244 11
835 Labe (v I) [PMS] 2.835.868 7
584 Tortue Geniale (v I) [PMS] 7.259.260 8
2081 kosinus (v I) [PHCS] 88.689 5
1065 Angerfist (v I) 1.407.415 3
1314 Freeman85 (v I) 658.932 4
2120 tibx (I) [MOSFET] 76.831 7
240 Atom (v I) 42.004.711 2
1051 Skullgore (v I) [L.D] 1.481.995 6
490 Eliya (v I) 11.666.904 3
808 Brandao (v I) 3.237.026 2
1191 Rintintin (v I) 924.116 2
2108 kayo (I) [NIK] 79.390 21
1050 EXAR ZYGO (v I) 1.495.523 1
1560 Patience (I) [DRACULSW] 388.396 7
981 tapa_Thor (v I) 1.804.540 2
446 kidis (v I) [N-O-G] 14.093.100 8
1357 SKELETOR (v I) [LMDLU] 590.929 11
2416 Mikouchinou (I) 29.793 3
710 nakor (v I) 4.498.088 1
2140 Azidix (I) [SCR] 71.483 8
1881 Starbucks (v I) 158.158 5
377 Sushicrut (v I) 19.767.298 8
2444 Jeffix (v I) [GANTZ] 27.754 7
543 JaegerMeister (v I) [LA HANSE] 9.137.892 3
1935 jugetueur (I) [SCR] 134.324 7
2425 Gaure60 (I) 28.883 5
2341 abardothe (I) [Dunes] 35.367 10
604 Dammatrix (v I) [LA HANSE] 6.718.663 6
2251 Lord Zann (v I) 49.368 7
780 Maxmaxlang (v I) 3.545.410 2
2856 Stellatus (I) 2.469 2
1976 Cdr-Strelok (I) [Asari] 118.454 11
2189 Nylem (I) 61.745 1
1263 Devil of Fires (v I) [AGM] 738.454 7
1617 LeFourbe (v I) 335.392 4
1018 twiman77 (I) [UFTS] 1.654.669 29
1312 totobar (I) 663.336 2
2184 KGBunited (I) 63.011 7
2130 Cameron (v I) 73.796 2
940 Ed Rosenthal (v I) 2.028.271 1
2138 mcdo (I) 72.188 1
1846 Keira Knightley (v I) [Old MN] 174.543 7
850 Esokeith (v I) [L-F-D-W] 2.646.861 2
624 Earthworm Jim (v I) [0_o] 6.220.966 5
2971 Jarod84 (I) 775 2
1869 Yujoba (v I) 164.760 2
845 minotorus (v I) 2.711.829 4
1228 erden (v I) 820.277 3
591 Vodkapohm (v I) 7.085.029 7
2513 Salma (v I) 20.360 1
681 AOSauron (v I) 4.931.015 2
2493 Lawless (I) 23.035 2
1176 arthas (v I) 968.757 1
342 William Wallace (v I) [LA HANSE] 23.161.315 2
35 Mazot [A D R] 461.475.022 15
1028 marco23 (v I) 1.622.107 2
943 Thibault (v I) 2.016.959 1
180 victorinox (v I) [P4F] 58.991.904 24
1345 Miolnir (v I) [P-P] 607.512 15
933 fab57 (v I) 2.049.061 6
1090 skeepyjoe (v I) 1.313.060 4
1230 SuRt (v I) 816.570 1
174 Nils (v I) 61.466.878 14
493 Phantom (v I) [xTB] 11.637.321 14
1086 R3v4n (v I) [BARONS] 1.326.313 11
2375 cheesou (I) 32.376 2
994 xAvol (v I) [BIW1] 1.740.976 8
1233 Jesuisbiencontent (v I) 803.364 1
671 TraK (v I) 5.073.441 1
1986 sango (I) 115.237 1
804 sebanor (v I) 3.292.539 2
2649 thomas55310 (I) 9.365 3
660 Dragonfly (v I) 5.356.877 3
1219 BoZz (v I) [LRR] 843.354 1
1020 Xahos (v I) 1.637.410 1
1022 Mistake (v I) 1.633.823 2
1428 Abrasax (v I) [LSC] 507.659 6
1530 Tsar60 (I) [Indus Co] 411.815 1
929 MrPicon (I) 2.061.791 3
1658 destro60 (I) [L G S] 300.611 13
1318 Celsius (I) 650.322 2
816 kraksaka (v I) 3.128.630 2
2398 BellerophonDPM (I) [LSC] 31.141 17
688 floblade (v I) 4.804.648 3
2933 Beardedape (I) 1.237 1
353 Diterlizzi (v I) 21.659.319 5
747 valkiri (v I) [GaZ] 3.943.443 36
1035 Karkaran (v I) 1.586.102 1
1107 Tusicor (v I) 1.203.543 1
884 Hombre819 (v I) 2.375.246 10
400 xtanzy (v I) 18.041.188 3
2517 ygg782 (I) [LCFt] 20.054 5
1343 baxis (I) 611.294 3
1743 kyle38 (I) 235.477 1
950 Eycko (v I) 2.001.055 8
2362 Lolilol (v I) 32.818 1
767 Halt (v I) 3.710.525 2
1052 giloubie54 (v I) [SpS4] 1.464.197 13
955 Nicolas210 (v I) 1.952.267 1
931 raptor (v I) [UNSC] 2.057.118 3
1567 Djimbo el gringo (I) [Indus Co] 382.214 4
422 nexus (v I) 15.913.230 3
348 MonkeyDragon (v I) [C-W] 22.336.130 25
1851 dede123654 (v I) 172.038 1
2009 ratchet (v I) 108.717 3
2574 RageQuit (I) 14.346 1
882 Darkbo (v I) [DARK] 2.388.055 6
1990 GreatBibi (I) [MAGIC] 113.085 6
952 Xenobar (v I) [LSC] 1.961.775 6
2442 xanderbarks (I) 27.905 4
2704 Sunline (I) 6.516 7
1288 Exterminateur (I) 697.674 1
1969 amiral balti (v I) [FAC] 119.953 19
1793 loupalpha (v I) 204.888 3
1105 kensas of elsass (v I) [Steel B] 1.231.577 6
639 wormboy (I) [Trmnl] 5.793.049 7
834 ashter (I) [Trmnl] 2.846.695 5
2262 Big Bang (I) [0o-IA-o0] 46.791 1
1000 BonsoirUssus_1er (v I) 1.724.589 1
1155 Ne0 (v I) [NOG] 1.026.073 16
2366 a7ok (I) 32.710 1
661 beediesman33 (v I) [VFC] 5.285.099 7
944 Ark (v I) 2.015.676 1
521 Zyrnios (v I) 9.974.579 4
781 GalaxyMaster (v I) 3.525.722 2
782 Narmacil (v I) 3.525.184 2
1213 Kraackoore78 (v I) [501] 859.746 1
557 Naej-Naej (v I) [Trmnl] 8.280.360 5
958 Sheepju (v I) [GWIK] 1.931.549 12
309 Karalar (v I) [Trmnl] 28.400.100 1
2764 Calink (I) 4.775 1
1518 Du Bon Baguette (I) [DuBon] 426.538 8
2423 didialafrite (I) [KvZ] 29.359 2
135 StopIt (v I) [TDT] 83.380.687 9
2356 sasuke60 (I) 33.082 10
2913 donne compte taurus (I) 1.475 2
2093 Lazeii (v I) [PARAGON] 85.157 20
413 el magico (v I) 16.849.916 9
387 chabi (I) 18.979.478 4
1965 Ikigami (I) 121.919 1
735 shirak (v I) 4.068.913 1
1525 bil (v I) 418.759 1
1645 Returner (v I) 317.435 2
856 couzzzino le chat (v I) [Slurm] 2.574.049 3
840 Bender (v I) [Slurm] 2.793.785 14
1382 Dubactive (I) 556.588 2
440 Corky (v I) [CHOUAL] 14.396.301 6
3111 D0uds06 (I) 39 1
616 Choco (v I) [TUD] 6.490.712 7
2129 Zepek (v I) 73.831 1
2629 dave (I) [DOW] 10.466 9
562 Gradur (v) 7.991.946 5
2351 Nexzo (I) 33.844 2
932 Adrianito (I) 2.051.393 4
237 Firmic99 (v I) 42.440.300 17
664 Ashbringer (I) 5.237.038 1
2406 panida (I) 30.677 1
1237 TLOTC (I) 797.356 6
1088 Napo (v I) 1.319.036 1
1014 nassimp (I) 1.665.447 2
1635 GummiBear (I) 324.827 2
1408 Arkko (v I) [Wazha] 525.824 3
1636 hermit (I) 324.634 3
892 Chougui (I) 2.297.405 2
1978 Dark_Vader (I) [Cling] 118.241 16
587 Kukrapok (I) 7.189.030 3
1998 thizfor (v I) [BIP] 111.353 16
1027 El Batardo (v I) 1.622.400 1
1400 shanks67 (v I) [NOG] 535.479 4
984 ced-7 (I) 1.793.884 3
479 Worldclass (v I) 12.154.059 1
1852 John Wayne (I) [GFA] 171.747 7
810 cristaldange (v I) 3.213.645 2
729 GrAkAn (I) [L-F-D-W] 4.172.236 7
645 Hickey (v I) 5.668.457 2
2600 BlackStar74 (I) [Star] 12.167 6
1946 torko (v I) 129.361 1
2327 eternallll (I) 37.821 1
670 papychamp (v I) 5.081.931 1
2717 Sheldonator (v I) [TBBT] 5.992 2
1790 milkan (v I) 205.385 10
2222 Kikookevin (I) 54.294 1
1678 celtic (v I) 278.919 7
484 neileruAn (v I) [LoKacY] 11.920.406 3
2703 salamander (I) [TNT] 6.523 5
2197 Tgf (v I) [SFU] 59.696 3
1440 Valalighieri (I) [FDZLP] 492.901 13
2588 EldersFallen (v I) 13.514 1
1144 Zen165tt (v i) [165TT] 1.052.541 12
1041 blacknight (v I) 1.567.778 5
691 Nono59 (I) 4.719.157 2
234 Gamblizo (v I) [LoKacY] 43.842.091 7
618 Kawasembo (v I) [UTW] 6.420.182 12
1355 Merritt (v I) 593.706 7
703 Sarassure (v I) 4.573.909 2
352 MYuri (v I) 21.749.992 3
2942 TheyosCoca (I) 1.116 3
2787 Jerec (I) 4.118 1
1311 SpartanT28 (I) 663.918 1
1824 Black Shady (v I) [KoD] 188.360 7
1867 Akatsukill (I) [EPSI] 164.891 14
1190 fanaburnout (I) 925.388 2
1194 Aratis (v I) [KoD] 905.853 1
1072 Azeles (v I) 1.376.352 1
1758 Alan Anas (I) [Oasis] 228.802 4
1100 trataz (I) [DALEKS] 1.246.462 1
959 Narthax (v I) [IVDS] 1.931.334 1
1048 Pinocchio (v I) [IVDS] 1.501.516 6
1419 rustik93 (I) 515.850 1
1396 theo6304 (I) [BIP] 540.677 3
920 Kirus (v I) 2.091.502 1
2037 Ekalio (I) 99.676 1
1870 LuckySplit (I) [KOCOG] 163.553 15
1299 Dark-lion (v I) [AVL] 686.932 6
327 Nikiro (v I) 25.448.842 5
2358 Jess_Vincent (I) 32.963 5
1118 daez (v I) 1.151.943 7
1795 badgame (v I) 203.761 2
429 Oxe (v I) [Frigo] 15.254.067 4
2889 nikos888 (I) [alliete] 1.837 7
1282 legendzlatan (v I) 705.377 2
2677 keops (I) 7.995 6
2029 Nero (v I) 100.842 1
2083 boss923 (v I) 87.901 1
1805 NanbuKyosuke (I) 199.011 1
2479 Kalipso53 (I) [KALI] 24.118 4
1677 Mitgarde (v I) 279.291 1
1121 Metheldiss (v I) [FIST] 1.146.908 1
1942 Wooky (I) 130.161 13
1838 poyo16 (v I) 179.160 3
1885 lotru (I) 154.355 1
48 Sky 280.572.183 12
2027 footing (I) [F-N-U] 102.196 2
1821 barbare-billon (I) [KOCOG] 189.664 6
1005 AmaZon (v I) 1.689.776 1
1798 Nightshells (I) 201.780 2
866 PeaceCabis (v I) [Slurm] 2.497.831 2
23 MadBoZo [INGLORY] 575.460.923 26
1679 welma (I) 278.895 5
2084 Francis Kuntz (I) 87.828 1
623 Darwin (v I) [S-OL_O] 6.221.804 17
516 baraccuda5749 10.303.539 16
1891 Mouglu (I) 151.821 5
1148 Riko039 (v I) [AEC] 1.038.346 13
2043 kurien (I) [A4A] 97.945 5
707 Keshick (v i) 4.542.309 1
2716 Youkouh (I) 6.021 5
883 Elwen Nightwalker (v I) [Alkan] 2.377.557 13
1903 Miaks (I) 147.951 2
653 Gradoubid (v I) [LA HANSE] 5.542.030 1
266 gruriel (v I) 34.618.285 4
1625 Citrobacter (v I) [kaotik] 329.718 6
2722 Arkeus (I) [BSW] 5.857 8
1880 Naashi (I) [XeA] 158.434 17
2015 aldarune (I) [UEP] 106.923 7
1252 Lord Jakarta (v I) 770.246 4
2404 Faddog313 (I) 30.811 8
1592 t0wK (v I) 357.004 7
1025 malalo (v I) [LCS] 1.622.691 1
1694 miamiator (I) 265.101 1
895 RaveXxX (v I) [DHS] 2.272.818 3
2195 Thor (I) 59.967 7
2390 kaz59 (I) 31.602 2
2999 SkiiTTeeR59 (I) [Squad] 490 4
2571 Doc (I) 14.479 8
3024 agone07 (I) 335 7
2414 momoi987 (I) [CSNUDF] 30.033 10
1029 xaxzie (v I) 1.621.406 3
1654 Admiral GK (v I) 305.933 14
1336 Valdahaz (I) [BGB] 628.715 7
880 zebulon (v I) 2.401.932 2
1613 Vindilis (v I) [DubZ] 337.938 13
1068 donald67 (I) [LADA] 1.391.134 19
1429 Kheldar (v I) 506.647 13
1830 Polovsky (I) [UEP] 185.033 8
1785 dradzy67 (I) [XeA] 210.897 1
912 aranthor (v I) [Alkan] 2.129.937 1
8 Cam HMV [INGLORY] 1.007.764.762 26
1953 Cetautomatix (v I) 127.299 1
2200 MisteurX18 (I) [NWA] 59.179 7
1644 Rhadamanthe (I) [L S] 318.905 7
696 Nolimite (v I) [LCS] 4.660.442 16
1004 DarkHope (v I) 1.695.319 2
1372 wars33 (I) [NWA] 569.601 17
2976 maxjer55 (I) 715 7
1289 Shysm (v I) [Epitech] 697.315 5
1801 Spleaf (I) [Epitech] 201.028 4
1197 noc (v I) 897.697 1
1832 Shynros (I) 184.529 1
1641 Cyanerdz (v I) 322.808 10
1904 goofyx (I) 147.894 9
1910 Moonse13500 (v I) 146.116 7
916 Mathis (I) 2.102.066 7
2324 bigdruide (I) [KAL] 38.384 6
1633 BlackRedber (I) [NinjaB] 324.867 6
709 thecat117 (v I) [LCS] 4.498.401 33
768 Dagbadda (v I) [LCS] 3.707.870 3
1657 Nougah (I) [Blanchon] 301.128 9
2332 jordysch (I) 36.658 1
1341 Nacoto (v I) 616.047 2
1508 rere5628 (I) 437.676 1
282 majin lolo27 (v I) 32.507.314 11
1232 GodefroydeMontmirail (I) 804.136 7
2606 restad (I) [the boss] 11.764 7
1320 vonrichthofen (v I) 648.531 11
1432 tomro (I) 504.577 1
655 ynitsed (v I) 5.426.652 2
2091 yann994 (I) [Edoifip] 85.827 8
982 DRGBS (v I) 1.794.985 7
1274 Arhiman (v I) 723.504 1
566 moumoute (I) 7.912.397 15
2333 cast (I) [LeftGal] 36.565 2
1717 Sfyle (I) [WAH] 249.177 19
730 Destroyy (v I) 4.154.749 2
2480 RottGar (I) 24.061 8
1071 OnePiece (v I) 1.379.359 7
2654 Yamiko666 (I) 9.175 7
1403 Marjack (I) [WZZT] 529.750 6
593 Boubou (v I) 7.073.475 9
2812 aizen2012 (I) 3.348 7
2157 EnerGy (I) 68.957 7
1878 kevwest (I) 159.009 12
2150 Telara (I) [DTA] 69.751 3
2090 Irwlz (I) [plabro] 86.547 5
109 bryan (v I) 104.513.193 12
1024 Same26 (v I) 1.623.182 1
2061 Nidhogg (v I) 94.274 3
1842 ouroboros (v I) [H2G2] 176.981 16
1708 Wallabies58 (v I) 254.808 3
2806 erding91 (I) 3.449 1
1610 Isalinde (v I) 341.540 1
463 Alzaroth (v I) 13.243.232 4
662 TTMC (I) [xTB] 5.265.695 7
586 Wirg (v I) 7.209.644 3
1784 Gamblin (I) 211.488 3
1292 Wilo (v I) [PizzoD] 696.150 5
2073 leops (I) [GEEK] 91.434 5
905 LelouchXV (I) 2.168.259 1
2339 Hizo (I) 35.746 1
1456 Fransu (v I) [aVa] 480.287 11
2527 clayroth (I) 19.299 6
2017 The_Rey (I) [ADM] 105.847 5
921 Roi Trenth (v I) 2.087.131 1
2139 Boulli92 (I) [Bully] 71.510 11
121 Last-Spartan [A D R] 94.589.391 13
2368 8wu (I) 32.611 2
1069 Key0ke (I) 1.388.134 1
1116 matlag (v I) 1.156.913 6
496 volfangel (v I) 11.362.767 3
409 demheter (v I) 17.159.133 2
2586 Octoshroom (I) [ADM] 13.732 7
537 josedelamontega (v I) 9.328.528 2
1451 Odoz (v I) 482.873 8
1317 Mehechi (I) [bkl] 653.945 1
1346 isam2k (v I) [ODC] 607.445 5
2506 Awkyns (I) 20.905 1
1294 baptiste2707 (I) [byballs] 691.135 17
997 katana784 (I) [byballs] 1.728.077 7
903 Xod (v I) 2.188.986 3
2405 Blueex (I) 30.716 1
2964 dio-nico (v I) 875 4
1493 Greymidnight (v I) [RTC] 449.310 5
680 Era (I) 4.944.106 1
1616 karast (I) 336.044 1
1490 Giporex (v I) [JEW] 449.742 14
575 nickaze (v I) 7.668.089 8
2466 0david0 (I) [COA] 25.671 9
1531 Next (v I) [OPG] 411.332 5
1960 Nain Porte Quoi (I) 125.730 5
1988 sammael (I) [OMG] 113.718 2
2962 Antorio (I) 892 1
2815 LeDocteur (I) [Silence] 3.314 2
1362 Uzeless (v I) 579.390 1
1085 xan (v I) [THE] 1.332.805 19
2229 Pelleteuse (I) [GSCD] 52.986 6
2281 Jujue (I) 43.941 4
1499 Xanaros (v I) 445.136 1
2626 Merlue (I) 10.562 2
2909 Z1goun (I) [OBA] 1.534 1
1143 griffith (v I) 1.054.055 3
480 Derau (v I) [CorsR] 12.089.974 4
276 Oxwig (v I) 33.560.461 4
1193 fatrass (v I) [Blk H] 915.224 1
170 Protra (v I) [KT-DUAL] 62.843.798 27
637 alayos (v I) [LA HANSE] 5.803.578 3
1332 darkface (v I) [KT-DUAL] 634.113 1
120 RafKiller (v I) [KT-DUAL] 95.965.548 22
533 kisscool50 (I) 9.433.317 3
2807 fresh (I) 3.439 1
617 saval (I) 6.480.009 2
1648 TheMaul (v I) 312.339 2
2321 jeff59590 (I) 38.642 1
1876 SaintEden (I) 161.796 1
1763 Hellou (v I) [BaB] 225.104 8
376 LeLutin (v I) 19.882.907 2
1181 SmEoR (v I) [Ghosts] 954.046 2
2335 pian82 (I) [GMBOQ] 36.226 7
2830 Baboulinet (I) [BaB] 3.038 1
2308 Booykaa (I) [OChan] 40.152 7
1831 Mirdin28 (I) 184.731 1
2957 cyril 41 (I) 899 3
2395 Akajaka (v I) 31.350 2
3096 Neants (I) 61 1
2824 Ash_Grey (I) 3.082 2
1907 Azalar (I) [LSDE] 147.590 7
3037 Flux20013 (I) 274 3
1637 Yossi (v I) [Skyland] 323.923 5
1861 kuybhii (I) 167.921 2
2711 DOFLY (I) 6.345 3
2089 Fatman (I) [YMMY] 86.788 7
2438 Le_Corsaire (I) 28.378 2
2885 Hexander5 (I) 1.969 2
3216 bilal67 (I) 0 2
2042 loico974 (I) [WEEED] 98.486 5
2117 LEVASSEUR (I) 77.489 2
307 distordeur (v I) 28.477.027 3
2799 Plot (I) 3.602 4
2386 Hobber Mallow (I) 31.915 2
370 Anozys (v i) 20.636.656 5
2153 luckyforever (I) 69.545 1
1483 dams (I) 454.474 1
2329 Darkiar (I) [Silence] 37.290 6
1067 ANDREO (v I) 1.397.476 8
3101 scope74 (I) 49 2
2567 peorof (I) [Sereitei] 14.849 13
2272 Xobevil (I) 45.570 1
1934 TraXXX (v I) [Sereitei] 134.612 10
2472 Kushina13210 (I) [Konoha] 25.003 10
3033 cyanide (I) 285 2
3230 oshlongagu (I) 0 2
3231 bolmishaxu (I) 0 1
3232 erfert2852 (I) 0 2
3233 labchamle (I) 0 2
3234 iharermunt (I) 0 3
3235 jamhousek (I) 0 1
3153 jeje_basket (I) 5 2
3203 jogu (I) 0 2
3236 smispatzj (I) 0 4
3237 klujacowa (I) 0 2
3238 nzicdmwr (I) 0 2
3239 ltxcqdgpi85 (I) 0 2
3240 yiegrndjimo (I) 0 1
3241 tommieaxfz (I) 0 1
3242 hidaslick (I) 0 2
3243 gcxuxcti7 (I) 0 2
3244 jiiqlpdby5 (I) 0 2
3245 myshkitq5 (I) 0 2
3246 altonhse (I) 0 3
3247 yafurvs