Welcome to OGamers

Server : Wasat
Players count : 3471
Players online : 4

Most wanted

Most wanted players

Position Name Points View count
2533 phmachine (v I) 20.132 21
1197 Trakeor The Deuter (v I) [SEALs] 898.494 25
511 mesrine (v I) 10.474.958 13
1193 cholleville (I) 919.019 17
919 A CONTACTER POUR MB (v I) 2.093.891 16
1622 Riv3s (I) 331.849 18
963 Tiesto (v I) 1.925.765 10
821 A2B (v I) 3.040.144 10
1549 toonss (v I) 394.689 10
316 Dean Winchester (v I) 26.671.061 13
799 Darkno (I) 3.362.031 6
1462 Nyarlathotep (v I) 478.677 13
939 Empereur Ramoloss (v I) 2.035.033 7
628 Non (v I) 5.932.879 19
1874 Jakamer (v I) 162.639 6
590 Tinky (v I) [TLB] 7.093.411 15
482 ccmanu (v I) 12.027.062 2
454 Tomlora (v I) [BUSHIDO] 13.641.355 12
617 Adieu Wasat (v I) [Smoke] 6.369.915 16
971 YunYun (v I) [REDNECK] 1.901.476 15
368 Gas Monkey (v I) [BUSHIDO] 20.793.941 8
1213 atchoum (v I) 866.041 7
825 Dartz (v I) [RHUM] 2.950.309 14
2572 noFear (I) 15.658 5
1878 Reaper (I) 160.248 5
523 Nymphe Ydeil (v I) [L3N] 9.842.547 7
830 Dexter Morgan (v I) 2.877.642 4
2108 Nino Ferrer (v I) [NFE] 81.169 7
2691 cooler (I) 7.887 5
470 MinouMinou (v I) 12.833.796 3
2504 Irvine (I) 23.839 4
299 maestro (v I) 29.381.827 7
1807 baboo (I) 198.862 7
1222 Eliot Ness (v i) 837.427 5
914 Miaoulefrigo (v I) [Licorne] 2.118.566 9
675 NuWa (v I) [OGR] 5.024.457 6
1378 Appa (v I) 563.167 9
94 messka (v I) [AUBE] 122.716.418 11
2585 momo974 (v I) 14.561 3
751 neriusg (v I) 3.851.817 3
385 black angel (v I) [OMG] 19.216.930 1
599 HAD3S (v) [One] 6.790.677 5
475 ExosR3DSylarVulca (v I) 12.413.452 3
630 sagan (v I) [SOS] 5.846.606 12
358 Minem (v I) 21.279.975 2
1412 Ruenul (v I) 527.194 3
41 Anissa [INGLORY] 386.185.029 17
2378 princesse (v I) 32.898 4
77 I am Noob (v i) 158.136.258 15
1531 Zell (v I) 412.058 5
1304 earthquake (v I) [Deus_C] 683.714 9
2548 blackysexy (v I) 18.803 3
655 JE SUIS 6 (v I) 5.406.308 3
1826 recaine (I) [luneur] 188.033 5
1770 sulivall (v I) [ISIS] 222.737 5
2115 Leia (v I) [ISIS] 79.783 8
50 Ibernatus (v I) 256.060.588 16
2727 Mitex (I) 6.215 9
539 Xmas (v I) 9.301.818 5
5 April Sweet [INGLORY] 1.468.343.455 28
318 Spike_Spiegel (v I) 26.505.106 5
2677 Marcus Sky (v I) 8.599 2
724 Xentas (v I) 4.203.130 7
2283 Blackmanta (I) 46.077 15
141 Deadpool (v I) [TDT] 76.540.170 6
11 SaUvE QuI PuNk (v) [INGLORY] 873.301.032 13
344 shanks (v I) 22.995.800 4
1162 moacmoa (I) 1.016.512 9
301 skuffy 29.158.727 3
1225 pixel (v I) 824.583 1
197 Lightning (v I) 51.697.996 10
1049 Gwilx (v I) [BIW1] 1.498.717 8
1486 Ktaclisme (I) 455.394 3
1843 Emma (v I) 176.812 3
3017 afusaandco (I) [TBG] 511 8
1041 Simply (I) 1.567.477 15
676 LaChevreDeWallStreet (v I) 5.020.846 4
3004 The scouser (v I) [Inc] 655 10
387 cactus (v I) 19.034.035 4
2333 myself (I) [A of A] 39.371 6
2264 JackAttack (I) [Necrom] 49.538 10
2644 Spawnzer (I) 10.264 1
756 petaffwoody (v I) [B-E] 3.821.347 5
1820 Trish (v I) [LOS] 192.495 5
1615 DeutBoy (v I) [SDC] 337.856 10
952 Daenerys Targaryen (v I) [Ewoks] 1.998.462 5
2189 SuperPatate (v I) [Arrow] 64.483 4
218 Arkilius (v I) 46.604.938 3
2842 ekyo (I) [Hunters] 3.062 2
2047 Ikagura (v I) [AlienS] 99.471 5
2473 Campbell (v I) [xLs] 27.104 9
1207 Corto Maltese (v I) 878.909 4
382 Kirk Hammett (v I) 19.545.644 9
423 Mystik (v I) 15.424.884 3
1836 Nogued (I) [NHBK] 181.556 19
286 Kazes (v I) 31.273.826 2
248 Prik (v I) [C-W] 38.175.941 7
2217 Eska (v I) 57.870 6
1884 Nikfurie (v I) 155.952 2
2720 Mongizzz (I) [TDF] 6.464 4
2970 fly (v I) 977 3
1396 Armesar (v I) [69db] 547.595 2
206 Dracarys (v I) [LoKacY] 48.353.614 7
1888 Nute Gunray (v I) 152.774 2
924 Coin coin (v I) [BUY CRI] 2.086.416 14
2537 Nemerien (v I) 19.616 2
1031 Amphetamine (v I) [AoK] 1.586.715 4
1187 Qwartz (v I) 938.382 2
860 Uobirac (v I) [DEH] 2.541.016 4
406 higgins1er (v I) 17.712.306 3
297 Raskolnikov 29.420.082 2
391 MANDA (v I) 18.751.295 1
1610 claudefrancois (v I) [NFE] 342.786 2
407 R4GE (v I) 17.575.471 2
688 TylerDurden (v I) 4.839.568 8
55 AKHENATON [OKLM] 237.947.224 16
302 Anubis [SPARTE] 28.824.283 4
183 HydraX (v I) [CIA] 58.521.991 4
2432 Mike_Brant (v I) [NFE] 29.975 4
420 Furyah (v I) 15.993.319 2
2315 Tsar (v I) [A of A] 41.237 2
1216 Imperat0r (v I) [IWC] 858.698 8
223 Ehwo (v I) [Frigo] 44.738.109 2
415 KingKong (v I) [L3N] 16.756.580 6
1641 Grosbidoujoufflu (v I) 323.129 2
360 lepton 21.177.970 3
727 AstralOpytek (v I) [LCS] 4.182.924 4
332 bou faltiwa (v I) [BUSHIDO] 24.305.396 10
1310 Unkfut (v I) [CLIR] 666.133 5
120 Pablo Escobar (v) 94.508.410 7
2245 ceddu55 (v I) 52.744 2
1107 Azraels (v I) [LRR] 1.187.380 7
253 Bob Ross (v I) [BUSHIDO] 37.376.438 4
2891 ariane (v I) [TIP-TOP] 2.087 3
2448 nemo (v I) 28.770 2
549 isang (I) 8.795.519 2
2544 ARES (v I) [AoA] 19.300 4
999 MbL (v I) 1.727.970 2
221 cocolas35 (v i) [LoKacY] 45.561.665 19
2249 eyyad (I) 52.269 2
499 Solmyr (v I) [OKLM] 11.223.859 5
2551 Sang_Pour_Sang_Pur (v I) [SP2] 18.481 3
563 flouprent (I) [A-L] 8.014.996 2
138 CompteSupDesInglos (v I) 80.800.651 3
1127 kz19p4lna (I) [v-c-b] 1.121.784 4
2852 Emetsys (I) [Ath] 2.939 8
1248 Newro (I) 781.116 3
1489 pecheur (i) [ADC] 452.069 4
93 Conan57 123.419.557 10
458 kalmz (v I) 13.386.031 3
462 PolePole (v I) 13.263.263 5
1712 Krilin (v I) 254.722 2
1302 Dhimahi (I) [DTC] 686.554 4
2438 vergil15 (v I) [ISIS] 29.568 4
1013 Sartaroth (v I) [IRIAS] 1.662.854 12
940 MissXciteD (v I) [LMDC] 2.034.210 4
219 chelly (v I) 46.530.613 6
1715 Trinita (v I) 254.139 3
1968 Ziziiii (v I) [DSK] 124.947 3
1985 seigneur78 (v I) [LVDF] 117.966 4
1873 Yasuo (v I) 162.767 3
2547 wartog (I) [ROW] 19.053 4
227 Kontrast (v I) 43.391.013 2
1866 logic (I) [TTK] 165.341 17
2992 ganyou (v I) 742 3
809 Hazkam (v I) 3.229.566 2
422 Kirtar (v I) 15.735.117 1
347 Jimpachi (v I) 22.457.200 4
1552 mag37 (I) [STARGATE] 393.787 4
2235 Aeryn (v I) 54.697 4
2297 medusa (v I) 43.585 2
2206 jon irenicus (v I) 60.763 8
3081 Vicko (v I) 150 2
3045 YellOwStaR (I) [BUY-DEUT] 323 8
516 lizzy (I) [L W] 10.336.783 12
56 John (v I) 229.767.794 4
2939 Hank Moody (I) [Why] 1.400 9
1272 OgameEstMort (v i) 729.890 2
515 Gibier (v I) 10.339.008 3
198 PapyMarco (v i) 51.004.155 10
3023 arc17 (I) 460 3
1577 SciroccoR (v I) 376.755 3
2566 insomniak (I) [ARB] 15.857 5
760 phileo (v I) [UGVL] 3.750.536 4
2659 thanax (I) 9.505 2
698 Echangevsnax (v I) 4.630.965 3
2014 Flitz (I) [SUPER] 108.770 4
2411 CharlOS (I) 31.578 1
1380 Patacrack (I) [V2T] 561.696 4
447 Darklighter (v I) 14.138.038 1
35 hawkeye 426.726.020 4
1359 Cana (I) 590.688 1
1357 Alias-Diego (I) [TLM] 593.641 3
1293 Etoile (v I) 695.475 5
414 Le sage (v I) [Empire] 16.797.518 5
750 Arkendar (v I) 3.902.163 3
1785 Turok-Le-Destructeur (I) [SG-1] 212.243 8
1421 Shurk (v I) 517.565 5
2204 Oldowa (I) 61.030 1
2221 Nutella (I) [AiW] 57.251 5
181 Pred (v I) [BUSHIDO] 58.853.625 2
2625 HaDdy (v I) 11.380 11
374 jarod_5 (v I) 20.125.518 1
1987 MLGink (I) [mine-c] 117.032 3
1075 Caesar Of Borg (v I) 1.354.259 1
1515 Replica (I) [R3PLICA] 433.626 4
2855 Benedictux (I) [Sfd] 2.844 3
747 Chaia (v I) 3.923.366 1
814 dragon rouge 39 (v I) [WAR] 3.142.872 3
203 Kelhor (v I) [DEM] 49.638.733 4
317 gg3107 (v I) [Arcadia] 26.567.882 9
1623 Hiroshi (v I) 331.511 2
114 Alphalion (v I) [DEM] 98.664.472 10
1652 Wise (v I) 309.164 7
2064 Bbchaat (v I) [BBCHAAT] 94.890 8
1616 sarckuf (I) [LSD] 337.278 3
1491 albator56 (I) [ARC-56] 451.116 5
1218 Ekelgeist (v I) [BIWW] 857.508 3
273 Lyonnais (v I) [Frigo] 33.127.889 2
375 Samcro (v I) [Ragdolls] 19.984.112 23
1567 Paul (I) [LMB] 385.964 2
320 AstaRe (v I) [DEM] 26.411.089 13
1605 Oziris (v I) [MTP] 347.077 7
434 NiceTryBiatch (v I) 15.053.298 1
62 black sabbat [Frigo] 209.033.862 14
502 luffy (v I) 10.962.144 14
2484 Instinct (I) 25.672 2
331 Beret (v I) [TUD] 24.312.545 2
2653 prosper (v I) 10.039 6
805 Black (v) 3.279.451 1
10 Mendeleiev [.MiNeUr.] 884.599.480 14
566 porcinet76130 (v I) 7.955.051 4
338 polux62 (v I) 23.411.787 1
719 brands (I) 4.314.537 2
1596 Warzazate (v I) [VdsDeut] 354.070 6
466 kilian (v I) 13.075.217 2
766 Agathocle (v I) [Paradis] 3.735.354 3
576 Jack Bauer (I) [O_o] 7.663.612 4
116 Shaka Zulu (v I) [WaO] 97.988.702 14
2763 TheSyndromBegin (v I) 5.096 1
461 Sleyden (v I) 13.287.605 5
3041 Ruizzer (I) 352 9
613 Bratak (v I) [A-L] 6.494.795 3
2591 MisterBombastik (I) [MNR] 14.267 10
1258 Eragdark (v I) [UNSC] 758.333 3
112 The Farmer (v) 100.729.826 6
1074 Cuchulainn (v I) [LLMTM] 1.356.620 3
326 2G de deut (v I) 25.712.558 6
1563 lolal (I) [UNIT] 388.282 7
2225 Private (I) [UNIT] 56.251 6
182 guinness 58.623.988 4
468 DarkAngel (v I) 13.023.013 2
2658 EnarZo (I) 9.644 1
2924 nain valide (v I) [Su4D] 1.580 6
2866 eldraak (I) 2.559 7
1837 Sokkar (v I) 179.430 1
3075 SuBuTeX (I) 183 3
3126 Madagascar (v I) [MaD] 44 4
2516 fifty2206 (v I) 22.111 2
1865 Jibaka (I) 165.827 1
2188 lukybim (I) [ADA] 64.527 8
2231 Fylinss (v I) [Nihon] 54.990 4
2102 geoflyl (v I) [lunesse] 85.001 10
2460 Eminem (I) [MBO] 27.951 4
1112 Mage Noir (v I) [ARCDC] 1.172.613 3
581 fleurby (v I) [501] 7.357.427 12
1850 rafa353 (v I) 173.340 1
476 Cerberus (v I) 12.327.653 3
2065 La poutre de bamako (v I) 94.856 1
54 SKM (v I) [SG-PEARL] 238.499.909 8
243 Adema (v I) 39.212.996 1
1725 DFun (I) 246.638 1
2486 crevette (v I) [Rien] 25.653 1
607 Celine Dion (v I) 6.683.511 1
2343 lapi (v I) [Arrow] 38.018 3
567 chris67 (v I) 7.915.872 1
1029 Lolocss (I) [LBAP] 1.594.969 7
1268 Piyouu (v I) [XPA] 733.375 7
283 Kingou (v I) [BUSHIDO] 31.510.038 2
2492 alya (v I) 24.681 2
1507 le_deglingueur (v I) [MTP] 439.034 14
1330 rikko (v I) 641.633 7
363 Thedeadman (v I) 21.099.530 3
565 cheildonnne coupeur (v I) 7.958.229 1
310 Hannibal Lecter (v I) 27.747.360 1
2773 Karteur (v I) 4.893 6
1827 Nephilime (I) 187.413 1
1990 Sasori (I) 116.417 3
260 Lorkhan (v I) [Red] 35.515.945 6
2549 maelstrom (I) [C-O-H] 18.558 2
598 Hernandz (v I) 6.919.794 2
3177 Runkle (I) [Why] 4 1
3020 Bellaroxx (I) [NRG] 491 2
2179 Botar (v I) 66.034 1
1064 laecca (I) [GDN] 1.402.014 4
3089 Obwine (I) 141 2
424 nemesis (v I) 15.368.436 2
1989 Peste (v I) [PataPata] 116.432 3
1305 Cactus Ozakiayus (v I) 675.932 7
80 Archonte Alexof (v) [SPARTE] 136.601.726 12
898 toyl (I) [WFN] 2.270.474 7
453 le Nephalem (v I) [A-S-S] 13.684.157 6
2895 kakylle (I) 2.056 1
1845 Menday (I) 175.824 1
2070 Radical (v I) 93.596 2
700 Le_Morpion_Minant (v I) 4.620.099 3
2062 resource59 (I) [les bg] 95.486 12
2511 miam69 (I) 22.955 1
1430 DonCarlito (v I) 513.457 1
1908 Nity (I) [COG] 147.847 2
265 Blast (I) 33.952.584 2
23 Mantheure (v) [O_S] 538.334.624 9
1889 Quenellier (v I) [CaCtuS] 152.684 16
2241 luneur (v I) 53.481 1
1691 arno39 (I) [U F 1] 270.257 8
1849 noctyss (v I) 173.948 2
264 Hazriel (v I) 34.379.266 1
451 pharaon (v I) 13.739.816 1
818 rb_de_p (I) [DHS] 3.067.931 3
785 Bungle (v I) 3.507.338 1
1243 damon salvatore (v I) [GAL] 789.028 3
366 albator35 (v I) [OMG] 21.047.460 2
389 dragonight (v I) [ELM] 18.802.270 21
1354 jaina (v I) [P-P] 597.178 5
625 Kalriiel (v I) 6.084.184 1
2919 SkiiTTeeRJ (I) 1.600 1
1467 Mikaa (v I) 473.971 1
2294 Skyborrow (I) 44.409 2
547 Kaze (v I) [F O D] 8.912.940 3
2412 Stuglace (v I) [NRJ] 31.439 1
2593 H1Dr0g3n (I) 14.097 3
429 Oo Luciole oO (I) [oRis] 15.243.955 6
2197 Ishysil (v I) [NINJA] 63.037 6
609 Harrington (v I) [LMB] 6.662.530 3
1157 Dantes (I) 1.022.547 6
1730 Cyprius (v I) 242.553 5
1582 swald (v I) 372.817 1
767 aurel55 (v I) 3.710.793 10
402 anonYm0us (v I) [LoKacY] 18.036.952 4
2171 Ronon (v I) [SGA] 68.690 3
2713 Boltok (I) 6.624 2
1135 pif (v I) [CastienS] 1.094.840 3
944 Anduril (v I) 2.018.454 1
1287 B4haMas (I) [TMR] 698.321 3
861 Yggy (v I) [R-C] 2.534.947 3
505 Yarrick64 (v I) 10.798.571 3
1376 Disgallion (v I) 568.056 1
1148 eXo (v i) 1.044.291 1
8 CIREV [INGLORY] 949.408.230 21
367 Hakhaara (v I) [LA HANSE] 21.007.222 17
63 maxime (v I) 208.771.890 5
1513 kreya (I) [69db] 435.989 3
244 Albathor (v I) 38.953.082 2
1508 Ninja (v I) 438.277 1
1098 xXTropDarkXx (v I) [Seek] 1.242.358 3
1208 Caladrieng (v I) [P-P] 878.417 4
1184 Divxx (I) [SCU] 948.183 8
2053 SPQR (v I) [J and M] 97.160 3
2224 Zhen (v I) [pRs] 56.556 3
2128 rammstein53 (I) 77.210 3
196 FRR (v I) 52.234.249 11
220 poulpy (v i) 46.440.616 1
2896 kaya (I) 2.041 9
1588 lucsky (v I) 366.073 1
1176 Punt (v i) 978.967 1
122 GrimLocK (v I) [F_F] 92.967.929 15
2082 Kamikaze (v I) [BALKAN] 90.359 3
440 Madmike (v I) [Frigo] 14.601.253 2
503 snaky (v I) [RDL] 10.881.599 3
2282 centorius (v I) 46.159 1
3008 Oxygene (I) 587 3
2480 hellonus (I) 26.073 2
504 Symbole (v I) [O_o] 10.829.097 10
393 Niabea (v I) 18.644.302 2
2790 Mozilla FireRox (I) 4.422 1
632 cobra (v I) 5.826.671 1
333 Punk (v I) 24.295.669 9
2299 Eidowen (I) [LOS] 42.947 3
2530 matsuda63 (I) [U-CK] 20.386 3
144 Sotha Sil (v I) [SG-PEARL] 75.853.777 7
1669 Noadde (v I) 286.802 1
629 Balou Creole (v I) 5.875.338 1
640 Scorpix (I) 5.696.479 3
487 Etnacila (v I) [AXU] 11.835.309 1
580 palourde (v I) 7.411.340 1
398 Mr popo (v I) 18.163.443 1
2379 Lyreco (I) 32.878 1
1054 Jim (I) [Swiss] 1.457.909 13
1855 Beltorion (v I) [PTC] 170.594 13
49 sacha53 (v I) 258.477.872 8
251 Bull911 (v I) [ACM] 37.681.700 14
1609 Erus bark (I) 344.569 3
2890 fortal29 (I) 2.092 1
1868 maimaipa (v I) [GXFY] 164.830 4
556 Pas la (I) 8.407.591 3
510 Arretdejeu (v I) 10.485.393 1
657 Crashh (I) [SACO] 5.380.940 4
1814 IseeDeadPixels (v I) 195.870 2
272 Ronin (v I) 33.261.542 1
235 Jongar (v I) [Solo] 42.021.357 12
3101 armadon (I) [raideur] 102 3
1675 HJ AdReNaLinE (v I) [ODST] 281.595 8
2211 Scramoule (v I) [MOULE] 59.643 1
968 Maria Sharapova (v I) 1.913.515 7
1403 solimax (v I) 536.753 7
115 Corfe (v) [SG-PEARL] 98.413.302 13
762 Godzilla (I) 3.747.244 1
835 Labe (v I) [PMS] 2.835.868 3
2090 kosinus (v I) [PHCS] 88.689 3
236 Atom (v I) 42.004.711 2
491 Eliya (v I) 11.666.904 2
1192 Rintintin (v I) 924.116 1
2117 kayo (I) [NIK] 79.390 13
1562 Patience (I) [DRACULSW] 388.396 3
445 kidis [N-O-G] 14.224.746 4
1358 SKELETOR (v I) [LMDLU] 590.929 6
2434 Mikouchinou (I) 29.793 3
2152 Azidix (I) [SCR] 71.483 3
1882 Starbucks (v I) 158.158 2
378 Sushicrut (v I) 19.767.298 7
2463 Jeffix (v I) [GANTZ] 27.754 4
543 JaegerMeister (v I) [LA HANSE] 9.137.892 1
2444 Gaure60 (I) 28.883 5
2360 abardothe (I) [Dunes] 35.367 3
2266 Lord Zann (v I) 49.368 7
1981 Cdr-Strelok (I) [Asari] 118.454 5
1265 Devil of Fires (v I) [AGM] 738.454 3
1618 LeFourbe (v I) 335.392 2
1016 twiman77 (I) [UFTS] 1.654.669 16
2198 KGBunited (I) 63.011 7
2140 Cameron (v I) 73.796 2
2149 mcdo (I) 72.188 1
1846 Keira Knightley (v I) [Old MN] 174.543 4
1869 Yujoba (v I) 164.760 2
844 minotorus (v I) 2.711.829 1
591 Vodkapohm (v I) 7.085.029 4
2531 Salma (v I) 20.360 1
341 William Wallace (v I) [LA HANSE] 23.161.315 2
36 Mazot 424.023.850 7
1026 marco23 (v I) 1.622.107 1
179 victorinox (v I) [P4F] 58.991.904 10
1347 Miolnir (v I) [P-P] 607.512 11
935 fab57 (v I) 2.049.061 6
172 Nils (v I) 61.466.878 7
494 Phantom (v I) [xTB] 11.637.321 5
1084 R3v4n (v I) [BARONS] 1.326.313 5
995 xAvol (v I) [BIW1] 1.740.976 4
658 Dragonfly (v I) 5.356.877 1
1659 destro60 (I) [L G S] 300.611 7
1320 Celsius (I) 650.322 1
815 kraksaka (v I) 3.128.630 2
2416 BellerophonDPM (I) [LSC] 31.141 4
353 Diterlizzi (v I) 21.659.319 3
745 valkiri (v I) [GaZ] 3.943.443 17
1033 Karkaran (v i) 1.586.102 1
401 xtanzy (v I) 18.041.188 2
2534 ygg782 (I) [LCFt] 20.054 3
1346 baxis (i) 611.294 2
951 Eycko (v I) 2.001.055 1
1052 giloubie54 (v I) [SpS4] 1.464.197 7
957 Nicolas210 (v I) 1.952.267 1
421 nexus (v I) 15.913.230 3
349 MonkeyDragon (v I) [C-W] 22.336.130 13
1852 dede123654 (v I) 172.038 1
2015 ratchet (v I) 108.717 3
2589 RageQuit (I) 14.346 1
882 Darkbo (v I) [DARK] 2.388.055 3
1994 GreatBibi (I) [MAGIC] 113.085 4
954 Xenobar (v I) [LSC] 1.961.775 4
1974 amiral balti (v I) [FAC] 119.953 11
1101 kensas of elsass (v I) [Steel B] 1.231.577 3
636 wormboy (I) [Trmnl] 5.793.049 4
834 ashter (I) [Trmnl] 2.846.695 2
1001 BonsoirUssus_1er (v I) 1.724.589 1
1156 Ne0 (v I) [NOG] 1.026.073 10
659 beediesman33 (v I) [VFC] 5.285.099 3
558 Naej-Naej (v I) [Trmnl] 8.280.360 1
961 Sheepju (v I) [GWIK] 1.931.549 3
307 Karalar (v I) [Trmnl] 28.400.100 1
134 StopIt (v I) [TDT] 83.380.687 5
2101 Lazeii (v I) [PARAGON] 85.157 9
413 el magico (v I) 16.849.916 2
388 chabi (I) 18.979.478 2
839 Bender (v I) [Slurm] 2.793.785 9
442 Corky (v I) [CHOUAL] 14.396.301 3
614 Choco (v I) [TUD] 6.490.712 3
2139 Zepek (v I) 73.831 1
2642 dave (I) [DOW] 10.466 6
564 Gradur (v i) 7.991.946 1
2370 Nexzo (I) 33.844 2
233 Firmic99 (v I) 42.440.300 4
1637 hermit (I) 324.634 3
1983 Dark_Vader (I) [Cling] 118.241 10
587 Kukrapok (I) 7.189.030 2
2003 thizfor (v I) [BIP] 111.353 12
1405 shanks67 (v I) [NOG] 535.479 2
479 Worldclass (v I) 12.154.059 1
1853 John Wayne (I) [GFA] 171.747 5
728 GrAkAn (I) [L-F-D-W] 4.172.236 3
642 Hickey (v i) 5.668.457 1
2613 BlackStar74 (I) [Star] 12.167 4
2344 eternallll (I) 37.821 1
1792 milkan (v I) 205.385 3
2717 salamander (I) [TNT] 6.523 2
1444 Valalighieri (I) [FDZLP] 492.917 10
2602 EldersFallen (v I) 13.514 1
1145 Zen165tt (v i) [165TT] 1.052.541 7
226 Gamblizo (v I) [LoKacY] 43.842.091 2
616 Kawasembo (v I) [UTW] 6.420.182 3
352 MYuri (v I) 21.749.992 3
2959 TheyosCoca (I) 1.116 2
1825 Black Shady (v I) [KoD] 188.360 4
1867 Akatsukill (I) [EPSI] 164.891 9
1191 fanaburnout (i) 925.390 2
1048 Pinocchio (v I) [IVDS] 1.501.516 3
1870 LuckySplit (I) [KOCOG] 163.553 11
1300 Dark-lion (v I) [AVL] 686.932 3
327 Nikiro (v I) 25.448.842 1
2377 Jess_Vincent (I) 32.963 4
428 Oxe (v I) [Frigo] 15.254.067 1
2906 nikos888 (I) [alliete] 1.837 7
2036 Nero (v I) 100.842 1
2092 boss923 (v I) 87.901 1
1806 NanbuKyosuke (I) 199.011 1
2496 Kalipso53 (I) [KALI] 24.118 1
1839 poyo16 (v I) 179.160 3
1887 lotru (I) 154.355 1
52 Sky 243.377.704 6
1822 barbare-billon (I) [KOCOG] 189.664 3
1799 Nightshells (I) 201.780 2
26 Lisa Dee Marie [INGLORY] 513.513.744 14
2093 Francis Kuntz (I) 87.828 1
621 Darwin (v I) [S-OL_O] 6.221.804 4
534 baraccuda5749 9.354.915 12
1892 Mouglu (I) 151.821 5
1150 Riko039 (v I) [AEC] 1.038.346 10
2050 kurien (I) [A4A] 97.945 3
2730 Youkouh (I) 6.021 5
884 Elwen Nightwalker (v I) [Alkan] 2.377.557 10
1906 Miaks (I) 147.951 2
262 gruriel (v I) 34.618.285 2
1626 Citrobacter (v I) [kaotik] 329.718 3
2736 Arkeus (I) [BSW] 5.857 7
1881 Naashi (I) [XeA] 158.434 9
2021 aldarune (I) [UEP] 106.923 7
1254 Lord Jakarta (v I) 770.246 1
2422 Faddog313 (I) 30.811 8
2208 Thor (I) 59.967 7
2586 Doc (I) 14.479 8
3044 agone07 (I) 335 7
2431 momoi987 (I) [CSNUDF] 30.033 7
1027 xaxzie (v I) 1.621.406 2
1655 Admiral GK (v I) 305.933 7
746 FunCiv (v i) 3.931.553 8
880 zebulon (v I) 2.401.932 1
1614 Vindilis (v I) [DubZ] 337.938 11
1066 donald67 (I) [LADA] 1.391.134 11
1434 Kheldar (v I) 506.647 7
1831 Polovsky (I) [UEP] 185.033 4
1787 dradzy67 (I) [XeA] 210.897 1
9 Cam HMV [INGLORY] 935.133.300 17
2213 MisteurX18 (I) [NWA] 59.179 7
1645 Rhadamanthe (I) [L S] 318.905 7
697 Nolimite (v I) [LCS] 4.660.442 3
1374 wars33 (I) [NWA] 569.601 8
2995 maxjer55 (I) 715 7
1289 Shysm (v I) [Epitech] 697.315 3
1802 Spleaf (I) [Epitech] 201.028 1
1198 noc (v I) 897.697 1
1833 Shynros (I) 184.529 1
1642 Cyanerdz (v I) 322.808 7
1913 Moonse13500 (v I) 146.116 7
917 Mathis (I) 2.102.066 7
2341 bigdruide (I) [KAL] 38.384 4
1634 BlackRedber (I) [NinjaB] 324.867 3
709 thecat117 (v I) [LCS] 4.498.401 23
1658 Nougah (I) [Blanchon] 301.128 5
2349 jordysch (I) 36.658 1
278 majin lolo27 (v I) 32.507.314 9
1233 GodefroydeMontmirail (I) 804.136 7
2619 restad (I) [the boss] 11.764 7
1322 vonrichthofen (v I) 648.531 7
1436 tomro (I) 504.577 1
2099 yann994 (I) [Edoifip] 85.827 8
983 DRGBS (v I) 1.794.985 6
1276 Arhiman (v I) 723.504 1
568 moumoute (I) 7.912.397 8
1720 Sfyle (I) [WAH] 249.177 9
2497 RottGar (I) 24.061 7
1069 OnePiece (v I) 1.379.359 7
2667 Yamiko666 (I) 9.175 7
593 Boubou (v I) 7.073.475 7
2826 aizen2012 (I) 3.348 7
2170 EnerGy (I) 68.957 7
1879 kevwest (I) 159.009 10
2098 Irwlz (I) [plabro] 86.547 3
108 bryan (v I) 104.513.193 12
2068 Nidhogg (v I) 94.274 2
1842 ouroboros (v I) [H2G2] 176.981 8
1711 Wallabies58 (v I) 254.808 1
463 Alzaroth (v I) 13.243.232 3
660 TTMC (I) [xTB] 5.265.695 3
1786 Gamblin (I) 211.488 2
1292 Wilo (v I) [PizzoD] 696.150 3
2080 leops (I) [GEEK] 91.434 3
1461 Fransu (v I) [aVa] 480.287 6
2023 The_Rey (I) [ADM] 105.847 3
2151 Boulli92 (I) [Bully] 71.510 3
147 Last-Spartan 74.950.958 5
409 demheter (v I) 17.159.133 1
2600 Octoshroom (I) [ADM] 13.732 4
537 josedelamontega (v I) 9.328.528 1
1456 Odoz (v I) 482.873 1
1348 isam2k (v I) [ODC] 607.445 3
2524 Awkyns (I) 20.905 1
1294 baptiste2707 (I) [byballs] 691.135 6
2982 dio-nico (v I) 875 4
1497 Greymidnight (v I) [RTC] 449.310 3
1617 karast (I) 336.044 1
1494 Giporex (v I) [JEW] 449.742 5
575 nickaze (v I) 7.668.089 5
2485 0david0 (I) [COA] 25.671 3
1534 Next (v I) [OPG] 411.332 3
1966 Nain Porte Quoi (i) 125.730 1
1083 xan (v I) [THE] 1.332.805 14
2243 Pelleteuse (I) [GSCD] 52.986 3
2639 Merlue (I) 10.562 2
1144 griffith (v i) 1.054.055 3
271 Oxwig (v I) 33.560.461 2
168 Protra (v I) [KT-DUAL] 62.843.798 11
119 RafKiller (v I) [KT-DUAL] 95.965.548 9
532 kisscool50 (I) 9.461.446 2
2821 fresh (I) 3.439 1
615 saval (I) 6.480.013 2
1877 SaintEden (I) 161.796 1
1764 Hellou (v I) [BaB] 225.104 4
376 LeLutin (v I) 19.882.907 2
2352 pian82 (I) [GMBOQ] 36.226 3
2975 cyril 41 (I) 899 2
2413 Akajaka (v I) 31.350 1
3117 Neants (I) 61 1
2840 Ash_Grey (I) 3.082 2
1910 Azalar (I) [LSDE] 147.590 5
3057 Flux20013 (I) 274 1
1638 Yossi (v I) [Skyland] 323.923 3
1861 kuybhii (I) 167.921 2
2725 DOFLY (I) 6.345 3
2457 Le_Corsaire (I) 28.378 2
2900 Hexander5 (I) 1.969 2
3239 bilal67 (I) 0 2
2049 loico974 (I) [WEEED] 98.486 3
2127 LEVASSEUR (I) 77.489 2
305 distordeur (v I) 28.477.027 2
2814 Plot (I) 3.602 3
371 Anozys (v i) 20.636.656 3
2167 luckyforever (I) 69.314 1
1487 dams (I) 454.474 1
2346 Darkiar (I) [Silence] 37.290 3
3122 scope74 (I) 49 2
2582 peorof (I) [Sereitei] 14.849 5
2286 Xobevil (I) 45.570 1
1939 TraXXX (v I) [Sereitei] 134.612 5
2489 Kushina13210 (I) [Konoha] 25.003 3
3054 cyanide (I) 285 2
3251 oshlongagu (I) 0 2
3252 bolmishaxu (I) 0 1
3253 erfert2852 (I) 0 2
3254 labchamle (I) 0 2
3255 iharermunt (I) 0 3
3256 jamhousek (I) 0 1
3172 jeje_basket (I) 5 2
3229 jogu (I) 0 2
3257 smispatzj (I) 0 4
3258 klujacowa (I) 0 2
3259 nzicdmwr (I) 0 2
3260 ltxcqdgpi85 (I) 0 2
3261 yiegrndjimo (I) 0 1
3262 tommieaxfz (I) 0 1
3263 hidaslick (I) 0 2
3264 gcxuxcti7 (I) 0 2
3265 jiiqlpdby5 (I) 0 2
3266 myshkitq5 (I) 0 2
3267 altonhse (I) 0 2
3268 yafurvsv8 (I) 0 1
3269 kovnlwdcxp7 (I) 0 2
3270 scaccopkb (I) 0 2
3271 rsarimorqi (I) 0 2
3272 jeichnaffb4 (I) 0 3
3273 iedradyzhu (I) 0 1
3274 cvsrkll49 (I) 0 2
3275 metnikazai (I) 0 2
3276 sbuassyne4 (I) 0 2
3277 rharodyzhi3 (I) 0 1
3162 Haxtest (I) 8 2
2546 TomJohns (I) 19.240 2
2193 hadesssss (I) [ETN] 63.819 5
1406 joke (v I) [666] 530.857 3
2024 Akio (I) 105.713 1
2998 XTad (I) [ASP] 697 4
881 FORT-PAINT (v I) [UoP] 2.401.046 4
340 Lejoker (v I) 23.165.383 4
1443 santosan (I) [TOKI] 493.047 3
1597 nicovds (I) [WWB] 353.560 3
2055 helfaust (I) 97.073 1
1530 Subarashi (v I) [Blk H] 413.063 3
1931 Kremou (I) 136.718 2
871 NeoXtech (v I) 2.470.899 1
1875 Swarmy (v I) 162.604 3
39 Olivier [SG-PEARL] 410.708.332 9
394 skini (v I) [L W] 18.604.833 3
2319 Shadow-Killer (I) 40.679 1
1676 Psx63 (I) [LPT] 279.328 3
1904 Fenix (I) [JFF] 148.397 1
2181 gabriel9221 (i) 65.674 1
1242 Darkman39 (v I) [LAN] 789.203 3
3176 DrJaRoD (I) 4 1
1838 Crisis (I) 179.334 2
2308 stephfano (I) [FR1789] 41.890 1
1323 dark-riku (I) [P-H-S] 648.150 6
1746 MiraK-HDK (I) [IZI] 234.884 6
2633 Zooyye (I) 10.873 2
1851 dinosos (I) 172.112 2
90 Aurel Le Jardinier 124.857.106 9
167 Cameron Mitchell (v) [SG-PEARL] 63.847.645 1
1955 bajax (v I) [TUG] 128.927 3
2292 jardinier59 (I) [babache] 44.620 3
1085 Plop (v I) 1.325.129 1
459 AiZen_le_BelGe (v I) [FAP] 13.346.056 15
228 daverichard [OMG] 43.168.832 7
2706 burgle (I) 7.175 1
524 puppy (v I) 9.839.217 2
135 DafTer (v I) 83.097.654 6
441 legenders (v I) [WWF] 14.447.243 3
546 majin supermum (v I) [LIG] 9.027.174 5
620 fags (v I) 6.272.151 2
3226 Hays (I) 0 1
706 Salade Tomate Oignon (v I) 4.550.982 2
92 CorbacK [FDC] 123.647.902 17
1862 Jsuhei (v i) 167.688 1
1237 aztaroth (I) [S-F] 798.560 3
2570 Arti (I) 15.680 1
2271 Vermeille (v I) 48.296 2
1143 Sancho De Cuba (I) [MLSMRS] 1.057.268 1
75 pitiBird [BOSS] 159.402.961 17
151 samourai [NFNP] 73.452.980 14
1529 stegosaurus (v I) [FAP] 413.539 1
1607 lassaloth (v I) [BDM] 345.838 7
417 Rowane (v I) [TDT] 16.361.000 3
713 Volkero (I) 4.444.089 1
2816 Noobie (v I) 3.540 2
2363 Tivins (v I) 34.777 2
2808 blacar (I) 3.900 3
950 Skydrau (I) 2.004.577 2
1856 beastkill (I) [CHOUAL] 169.809 4
68 MartienC 202.143.170 9
1848 Juju95 (I) [SG-5] 174.313 3
2538 Gordon (I) 19.546 12
2112 Kyozash (I) [ATL] 79.935 2
943 Unsomniaque (v I) 2.025.002 1
270 LA MEGA TEUB (v I) 33.590.207 2
157 missie (v) [SG-PEARL] 69.571.237 5
2681 Laxatiif (i) [GofG] 8.346 3
1593 Yokai (v I) [FPU] 360.419 3
29 Callia (v) [O_S] 484.792.550 18
1914 neosx8 (I) [CAELO] 145.876 3
1259 winterfell (I) 757.415 1
2430 Pickpocket (I) 30.146 2
2579 TeX (I) 15.028 2
786 Samael (v I) [CASTE] 3.464.239 3
1643 LawNasK (I) [KIWI] 322.307 3
2811 wazup (v I) [andro] 3.654 5
70 Temperance (v i) [.MiNeUr.] 185.500.182 7
169 Erotic Cake (v I) 62.091.305 1
276 andraud (v I) [.MiNeUr.] 32.805.839 6
217 lulu (v i) 46.675.906 1
345 Dakota (v I) 22.673.810 1
195 Morticia Addams (v I) 52.500.730 5
204 Bahamut (v I) 49.492.997 1
339 Oasis (v I) 23.185.934 3
350 JarJar (v I) 22.276.363 3
623 Clara Oswald (v I) [Na Co] 6.189.605 3
66 GRD (v) [D-T-C] 203.768.446 21
663 Scarwako (v I) [Pèlerin] 5.210.990 7
876 jackychan (v I) [NCC-GEM] 2.431.010 3
176 Galactic_Bacon (v I) 59.643.661 2
60 Polemarque Acnologia [SPARTE] 215.995.864 22
490 avenger95 (v I) [CWAT] 11.695.025 7
205 figarro (v I) [CFTU] 48.735.967 2
536 MAKA IS MY LORD (v I) 9.351.458 5
444 silas (v I) [FFFF] 14.319.163 11
25 Maitre-maes [INGLORY] 530.086.182 14
772 martien (v I) [- K -] 3.680.351 9
291 MorceauEspace42 (v I) [VENDEUT] 30.235.095 3
184 Elijah (v i) [FR] 57.891.767 15
230 Majin Vegeta (v) [SPARTE] 42.946.178 4
529 SoLuX (v I) [_ u _] 9.570.844 7
531 Zorg14 (v I) [_ u _] 9.506.521 1
156 WestSide (v I) 70.469.600 1
149 angedoul (v I) 73.966.436 6
335 loupsolitaire (v I) 24.265.223 3
211 Lord Boulish (v i) 47.502.653 1
446 schtroumpfette (v I) 14.153.011 1
392 iris (v I) [TRIADE.E] 18.717.715 3
395 Chontic (v I) [GTN] 18.492.573 3
125 LeCroise (v) [VALINOOB] 90.260.416 25
40 yoyo34 [INGLORY] 407.274.828 13
214 Ginger (v I) [TRIADE.E] 47.167.937 3
397 Gsp91310 (v I) 18.233.598 1
129 Francotirador (v i) [TRIADE.E] 87.134.150 2
290 tony (v I) 30.236.297 2
58 aktarus (v i) [TRIADE.E] 221.706.517 14
619 Battleship (I) 6.341.553 8
159 PapYoda (v I) [CFTU] 69.055.664 3
18 boots [INGLORY] 634.727.943 12
448 IDontKnOw (v I) 13.996.683 3
509 Moriak (v I) 10.543.590 2
435 Dagger (v I) 15.040.406 1
252 Isa Asimova (v i) [TRIADE.E] 37.579.952 4
1092 tiburce (v I) [LTU] 1.278.934 3
306 junivince (v I) [TRIADE.E] 28.448.675 3
37 Aegon [INGLORY] 419.057.085 14
365 stlnson (v I) [INGL0RY] 21.048.782 13
312 Red Rider (v I) [GTI] 27.486.423 16
356 dand (v I) [L.G.A] 21.416.083 1
44 Z3US (v I) 307.269.209 6
315 JteRushEnBaboush (v I) 26.674.437 2
293 Parandar (v I) [Oldbroz] 30.027.094 10
65 Lord-Archange (v I) [O_S] 203.980.594 10
282 Nikolilyko (v I) [Have Fun] 31.635.519 1
158 Miles Teg (v I) 69.402.759 2
261 galactic_tignac (I) 35.268.665 2
351 lolo (v i) [L.G.A] 21.821.843 1
275 Jesuischanceux (v I) 32.809.413 1
1267 Impact (I) [Na Co] 734.489 1
145 bigg iS tRaSh (v I) [ADGM] 75.632.519 18
237 wargon (v I) [L.G.A] 41.864.781 1
1439 Salameche (v I) [POKEMON] 499.999 3
323 Trivium (v I) 26.075.314 1
460 Amonre (v I) [FR] 13.291.998 1
128 MetallicA (v I) 88.277.104 2
239 Killerbean (v I) 40.621.498 3
329 Sosa (v i) 25.223.289 3
778 Myre (v I) [MllM] 3.577.524 4
279 caco84 (v I) [LCDS] 32.201.781 3
208 Fuel (v I) 47.934.279 1
303 MacLeBig (v I) 28.736.579 1
1164 kables62 (v I) [GP4] 1.012.886 3
180 Le Zodiaque (v I) 58.955.778 3
225 Heeliana (v I) [L.G.A] 44.052.661 4
456 ness le super moche (v I) [T_G] 13.521.580 17
592 La MiFa (v I) [INGLO] 7.084.830 15
146 The mask (v i) 74.981.079 5
627 guiguifox (v I) [VFOX] 5.948.501 3
148 Avenger (v I) [L.G.A] 74.717.394 15
379 Salvor le fragile (v I) 19.722.904 2
355 cosmicroger (v I) 21.516.038 1
1044 GeiSha (v I) [WHO] 1.544.415 3
412 Black-out (v I) [TRIADE.E] 17.037.201 1
334 VR-46 (v I) [TRIADE.E] 24.286.463 5
1526 Clan (v I) [GUNDAM W] 421.381 3
735 natsu27210 (v I) 4.034.323 2
1019 Erreur Systeme (v I) [RAIN] 1.634.198 5
776 cookie (v I) 3.661.369 1
245 Akuma (v I) [LCDS] 38.763.564 11
464 Lady (v I) 13.205.666 1
325 Eltaurus (v I) [AVENGERS] 25.800.033 17
82 Majin LuzG [NFNP] 134.607.701 9
328 lrdn (v i) 25.413.464 2
472 Majin Kodaline (v) [Cam] 12.623.488 2
647 iota (v I) [CFTU] 5.636.874 4
2136 Panthere (v I) 74.271 4
190 Xaero (v) [O_S] 54.135.388 7
72 MacKenzie [INGLORY] 168.032.694 9
633 Shadow34 (v I) 5.815.718 2
471 laglobule (v I) [C-stella] 12.644.362 3
419 SheVa (v I) [ADGM] 16.056.424 1
948 1825 (v I) [Cr0isade] 2.012.303 3
188 John Sheppard (v) [.MiNeUr.] 56.542.726 10
418 Pesca (v I) 16.065.154 2
426 Liare (v I) [DARKSIDE] 15.308.258 8
130 Commandeur Dante (v I) [INCONITO] 85.403.644 17
170 Diable (v i) [_ u _] 62.084.981 13
100 Leskensa Ylpeys (v I) [L3N] 117.534.889 13
362 iti67 (v I) [UnK] 21.136.545 3
925 Hipapheralkus (v i) [300] 2.085.281 9
1087 Fenrir (v I) [GEC] 1.313.751 3
364 Djul (v I) 21.085.351 9
1196 Lioky (v I) [Sow6] 899.250 5
28 Arjuna [O_S] 494.649.378 21
89 santa (v I) [AMGD] 124.941.870 7
117 Kassiopeia (v I) [AUBE] 96.721.790 11
34 MaKa Mineur (v) [O_S] 428.317.216 13
78 Edios (v) [O_S] 146.567.088 11
241 BASTET (v I) 40.105.216 1
288 Fantomas (v I) 30.551.124 1
207 Auricom (v I) 48.249.719 6
202 Blackcrow (v I) 49.759.733 7
73 CFBDSIR (v I) [.MiNeUr.] 165.545.196 7
76 coyott (v I) [TDT] 159.253.506 9
259 Saesee Tiin (v I) 35.701.213 4
22 Gustman (v) [O_S] 545.671.261 11
240 Luciel (v I) 40.471.900 2
610 MisterB (v I) 6.639.447 1
46 Ericard (v I) 289.545.664 7
150 Stormack (v I) [L.D] 73.536.826 17
118 Crazy (v i) [O_S] 96.150.976 10
200 samscha (v I) 50.392.096 2
84 Blackangel (v I) [L.G.A] 132.331.032 12
186 TIDUS2B (v I) [L.G.A] 57.019.359 20
578 Amilia (v I) [L.G.A] 7.448.293 1
342 frankoo7 (v I) [SG-PEARL] 23.112.081 3
51 La Pioche [INGLORY] 255.687.688 12
69 Startrek (v I) 199.068.382 5
102 Escanor (v I) [EXT] 112.585.862 20
3 odd [.MiNeUr.] 1.670.024.288 27
201 meurtha (v I) 50.141.001 1
13 Adeline [INGLORY] 803.116.194 10
17 Push Me Im Krazy (v) [INGLORY] 653.591.332 17
390 camlann (v I) [L.D] 18.794.375 2
113 Le PI (v I) [AMGD] 100.674.129 8
16 FeFeMineur (v) 677.632.274 31
97 Pacush-Blues (v I) 120.635.314 6
6 Darla Sparkle [INGLORY] 1.235.543.577 21
1666 Aleex (I) [PWT] 290.566 3
648 Peterteush (v I) 5.613.492 1
4 TorTillaS [INGLORY] 1.526.418.327 22
160 Lagertha Lothbrok (v I) 68.410.032 3
106 Necrose (v i) [SG-PEARL] 110.213.837 9
384 Chrysis (I) [L.D] 19.411.384 8
800 Pelican (v I) [CANTAL] 3.351.381 5
71 Enigma (v I) [AUBE] 170.559.761 12
140 disciples (v) [SG-PEARL] 77.349.827 7
232 Eclair (v I) [Virlox] 42.647.270 13
267 Lepetitcrouton (v I) [Have Fun] 33.800.705 10
492 Tornado2000 (v I) 11.662.166 2
127 BaseBallBat-Boy (v I) [AUBE] 88.487.876 16
178 L Islandais (v) [SG-PEARL] 59.440.242 1
47 Henry-Louis (v i) [O_S] 280.334.484 7
268 sarrazin (v I) 33.722.234 2
152 franzz (v) [F.W.] 73.329.583 15
31 theo49 (v I) [.MiNeUr.] 440.321.294 10
552 chaosgreg (v i) [N-O-G] 8.607.240 3
212 KatyPerry (v) [L.G.A] 47.356.815 8
27 Ti Trunks [INGLORY] 511.918.239 10
386 picio (I) 19.175.621 1
101 Gnatsum22 (v i) 112.989.947 9
185 Albafica (v I) [AUBE] 57.545.624 6
281 Dragone force (v I) [TDT] 31.940.556 14
126 Betcheor (v I) [KGB] 88.656.271 13
854 ZNnight (I) 2.592.865 1
87 FEDOR (v) [SG-PEARL] 127.726.883 10
64 Shizback (v I) 204.479.365 4
32 Anakin [.MiNeUr.] 432.633.267 14
165 Zeref (v I) 65.817.818 2
42 Demomo 320.132.069 6
1117 NoweDragon [KFC] 1.147.987 13
177 mockie (v I) [AMGD] 59.549.050 3
174 UltraDentiINDT [Morgiou] 61.004.257 20
38 LouisXIV [SG-PEARL] 413.333.051 18
96 Loach_Is_Krazy (v i) [_ u _] 121.028.514 4
254 pyton (v I) 37.327.680 1
605 Mather (v I) [lll] 6.700.705 2
285 Majin oualid (v I) [SG-PEARL] 31.329.776 3
30 PaNéO (v I) 484.528.180 6
33 Hop [SG-PEARL] 431.263.625 11
83 feng huang ao 134.428.966 10
14 Earendil (v I) [.MiNeUr.] 785.508.563 20
136 yoyo 77 (v I) 82.988.571 2
79 Madara Uchiwa [SPARTE] 142.099.819 11
258 azok (v) [OKLM] 36.064.094 7
209 Majin Baisounours (v) [SPARTE] 47.856.022 10
311 bebe (v I) 27.667.084 3
294 mr mat (v i) [TRIADE.E] 29.941.202 4
166 Darko67 (v i) [SG-PEARL] 64.226.838 12
187 happy (v i) 56.708.224 1
246 Spes-unica (v I) [C-stella] 38.466.438 18
495 NeuRoDancer (v I) [जगन्नाथ] 11.614.991 6
210 RODs67 (v I) [L.G.A] 47.623.181 3
162 LeChtiSavoyard (v) [SG-PEARL] 67.372.762 1
173 mandulis (v I) 61.210.627 1
266 AppleTheSpartan (I) 33.905.435 5
12 pearl queen [INGLORY] 843.534.046 15
59 Taijitu (v i) 218.048.830 6
215 Jager (v I) 46.832.758 1
304 Insurrection (I) 28.616.783 1
638 taranis1313 (v I) 5.776.957 2
553 ogust (v I) [The Hub] 8.523.368 3
153 exalteur (v I) [AMGD] 71.896.526 4
124 Opi (v I) 92.883.932 3
111 Doc Hudson [SG-PEARL] 101.705.825 12
234 juju14 (v I) [AMGD] 42.203.646 9
416 Psycho is back (v I) 16.675.225 1
1938 HOLKAT6656 (I) [GLORY] 134.664 4
612 Lexev02 (v I) 6.545.441 2
686 CHKPRIME (v I) [STARSEED] 4.846.623 4
838 Adolphmiman (v I) [L-R] 2.796.056 3
481 Zegod (v) 12.075.624 2
255 Acta Fabula Est (v I) 37.136.807 3
81 Elio (v) [SG-PEARL] 135.043.997 13
1619 guillaume14100 (v I) [N-M] 335.326 1
1473 snake (v I) [N_F_F] 470.560 3
528 Avengers (v I) 9.606.031 1
467 co0ps (v I) [L.G.A] 13.036.567 1
194 conseiller reivax (v I) [NFNP] 52.682.645 4
994 kirito68 (v I) [LDL] 1.741.420 8
289 Happy14 (v I) 30.509.013 1
91 flora (v I) [iccm] 124.388.736 15
110 princesseduvent (v I) [iccm] 102.022.299 14
104 Haddock (v i) 110.701.092 6
455 jim102 (v I) 13.614.840 1
843 Djah (v I) [RCT] 2.714.105 3
801 lirycm (v I) [RAIN] 3.333.790 1
1341 SLRk (v I) 622.896 2
154 HYDRECO (v) [SG-PEARL] 71.239.821 3
672 soma (I) 5.042.656 1
439 rucho 14.631.440 6
161 grizzly (v I) [NFNP] 67.670.612 10
61 smokecity [SG-PEARL] 212.176.871 13
380 JeanPierre66 (v I) 19.598.830 5
322 seven (v I) 26.149.184 2
488 Estefania (v I) 11.828.750 3
86 Kaguya Shinomiya (v) [DEUT] 128.288.131 20
408 Onillator (v I) 17.301.911 3
437 Titudex (v I) [F.T] 14.706.086 3
703 mp007 (I) 4.581.136 2
300 HanSolo (v i) [[T.T.K.]] 29.282.011 13
308 Neymar (v I) 27.949.811 2
292 Djoker 30.109.739 4
314 triple H (v I) [NON] 26.899.031 3
295 merko (v I) [501st] 29.772.179 13
309 kiwi62 27.839.615 5
103 Yoda50 (v) [JEDI] 111.376.228 19
121 chouchou (v I) [AMGD] 93.895.460 18
1624 MazzSalamander (v I) [SUPERPOW] 331.080 4
20 alxan (v I) 575.753.506 5
247 darkjodor 38.336.633 1
1190 gamesmash (I) 928.251 7
372 Comte de Monte-Crist (v) [Darkover] 20.629.387 11
53 VEND DEUT (v I) 239.009.967 4
98 perieque siniox [SPARTE] 119.570.403 13
139 harleyd49 (I) [AMGD] 80.632.989 11
1428 DeathOverRide (v I) [STORM] 514.211 3
67 Swift (v I) [O_S] 203.353.800 20
287 Ours rouge (v I) [CCCP] 30.857.936 3
242 killit (v I) 39.279.055 2
771 Pandi (v I) 3.699.798 1
284 punisher53 (v) 31.386.106 3
749 Ney (v I) [~LSD~] 3.911.334 3
192 CAJOLINE (v I) 52.828.131 2
500 drechyk (v i) [MAFIA] 11.097.025 3
357 Arland (v I) 21.382.413 2
2 KashMorback [INGLORY] 1.727.166.833 23
872 Berkin (v I) [Oméga] 2.462.164 3
626 Achille (v I) [UFD] 6.023.443 5
400 Scroc (v I) 18.103.349 1
142 Sex Majin (v I) 75.895.380 2
2646 sherif fais moi peur (v I) 10.239 3
474 Neo32 (v I) [A.S.G.A] 12.469.637 7
319 lea (v I) [L.G.A] 26.473.958 5
7 Quinn Dexter [.MiNeUr.] 1.062.717.808 31
1188 7waxes (I) 937.619 3
330 huxley (v I) 24.982.215 5
213 Fanatik (v I) 47.323.133 5
19 Lacy Chantelle [INGLORY] 623.070.717 14
269 Sharkix (v I) [SG-PEARL] 33.668.861 2
57 Salvor Hardin [INGLORY] 223.713.333 8
717 Pibolito (v I) 4.355.825 3
506 Lee (v I) 10.794.737 3
1021 Azou (v I) 1.630.324 1
21 Steve [SG-PEARL] 562.737.850 14
404 MAG (v I) 17.905.278 4
431 Icarus (v I) 15.135.111 1
399 2012 (v I) 18.142.707 3
550 Alexaa (v I) [CANA.E] 8.624.360 3
277 Lapinpsyko (v I) [BUY DEUT] 32.613.189 14
410 Corbak (v I) [UFD] 17.052.962 9
606 farfadet (v I) [CANA.E] 6.684.979 2
624 DarkBane (v I) [CdV] 6.140.482 11
99 cand0u (v I) 118.650.711 4
123 Qneko (v I) [Valinor] 92.960.979 16
966 Daniel0Jackson (I) 1.919.293 1
1714 artor (v I) [AU1] 254.277 3
600 Basalt (v I) [Templar] 6.765.077 3
373 BlueHeaven (v I) [OKLM] 20.412.971 2
396 oimlychar (v I) [PMBB] 18.276.996 16
15 StaFiLocoKe [Aureus] 692.213.720 23
249 Anubis014 (v I) 37.852.647 2
24 LittleField (v) 538.281.172 29
530 saturnin (v I) 9.538.198 2
513 Empereur Popovv (v I) [Order] 10.419.616 11
143 NattyNut (v I) [L.G.A] 75.879.987 6
95 Koukyoshou 122.203.584 3
193 Teyla (v) 52.755.356 2
88 sokron (v i) [O_S] 127.468.627 8
224 Vanesha (v I) 44.449.133 3
199 Barthus (v I) [L.D] 50.873.220 5
1863 KaKaShI (v I) 167.484 5
793 Fanch92 (I) 3.388.205 1
585 PgMxFT is a noob (v I) 7.219.319 8
337 DarKBlaDe is KraZy (v I) 23.462.080 2
561 tintin (I) [OON] 8.088.870 11
346 PAIX (v I) [Retraite] 22.673.717 3
438 alterante (I) 14.690.867 2
1 Monique Divine [INGLORY] 1.781.196.940 47
131 Hobert Malow (v) 85.083.537 5
369 Rick (v) [OKLM] 20.708.999 5
759 oliv (v I) [NEWAR] 3.781.996 7
163 DieuEnMieux (v I) 67.036.745 7
425 Robin Scherbatsky (v I) [BroCode] 15.322.567 17
411 Tuvok (v I) [LOST] 17.048.949 1
891 Damh (v I) [LOST] 2.355.306 7
1584 agert (I) [MARVEL] 372.124 3
231 Ratosier 42.748.151 6
883 lefleau (v i) [NFNP] 2.385.049 1
296 Mistios Lagos (v) [SPARTE] 29.712.624 6
577 Mr Porc (v I) 7.574.543 2
811 Bloody2nd (v I) 3.191.756 2
1823 bebedod (v I) [LRI_1] 189.252 8
336 mendragor (v I) [L.T.G] 23.915.494 9
370 MajinQuazar (v I) 20.697.623 2
611 india (v I) [L.T.G] 6.586.494 4
361 APH [L.D] 21.155.700 4
427 Serge (v I) 15.284.554 1
450 Aarma (v I) [Delenor] 13.766.556 8
1741 UNSC (v I) 236.333 2